Banner

Host dne

Pražské rozhovory se zajímavými lidmi


Archiv pořadu

18.11.2016 09:26 Host dne

Petr Kolouch, ředitel ZZS hlavního města Prahy

17.11.2016 09:26 Host dne

Klára Badinková, zahraniční zástupkyně pro ČR

16.11.2016 09:24 Host dne

Jiří Ignác Laňka, šéfinstruktor URNA a trvalý jáhen

15.11.2016 09:26 Host dne

Dagmar Urbanová, obchodní rada MZV SR

14.11.2016 09:25 Host dne

Tomáš Portlík, místostarosta MČ Praha 9

11.11.2016 09:25 Host dne

Jana Čejková, prezidentka soutěže Miss aerobik

10.11.2016 09:25 Host dne

Otakar Kosek, divadelní režisér

09.11.2016 09:25 Host dne

Roman Petrus, starosta MČ Praha 8

08.11.2016 09:25 Host dne

Aleš Tomek, primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

07.11.2016 09:25 Host dne

Miroslav Petrik, ředitel Cykloadventure Slovakia