Banner

Ďáblice řeší problém s přívalovými dešti

20.04.2017 | PRAHA | Ostatní | Lukáš Kubát

Ďáblice se při přívalových deštích deštích dostávají do problémů. Kanalizační síť často nestíhá a některé z místních ulic jsou tak zaplaveny. O aktuálním stavu řešení odvodnění proběhla beseda s vedením městské části, magistrátu a jiných organizací.

Lokální záplavy trápí každoročně občany Ďáblic. Na vině je nedostatečná kanalizace, ale třeba i podloží, které je jílovité nepropustné.

„Dešťová voda a kanalizace je v dnešní době silně poddimenzovaná. Během posledních 10 let se začaly dělat tyhle záplavy. Protože jak to od toho Ládví zteklo kanalizací dolů, tamto se sebralo všechno a tady se to začalo zahlcovat,“ řekl Jiří Abrahám, autorizovaný inženýr pro stavbu vodního hospodářství.

Problémy jsou především při přívalových deštích.

„Místo silnic máme tady skutečně řeky a místo kanalizačních poklopů máme vodotrysky,“ řekl Miloš Růžička, starosta MČ Praha – Ďáblice.

Na řešení, které by pomohlo Ďáblicím, už se shodli magistrát a vedení městské části.

„Je na to zpracovaný projekt. Je nutné tady vybudovat dešťovou kanalizaci. Problém je akorát v tom, že tady v Ďáblicích není žádná přirozená řeka nebo potok, do které by se ta dešťová voda odváděla, protože je tady navrženo sváděním retenční nádrže,“ řekla Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy.

Problém by mohl nastat už při získávání pozemků pro retenční nádrž.

„Ty pozemky, na kterých by měla vzniknout nádrž, nejsou v pozemcích města Prahy. To nejdůležitější je vyrovnat tyto majetkové vztahy,“ řekla Jana Plamínková. 

S dešťovou vodou se dá i dobře hospodařit.

„Navrhují se také dešťové střechy v případě, že se zadržuje, tak se zadržuje v nějakých retencích ty jsou uzavřené nebo otevřené. Dále se ta voda akumuluje a využívá se na zálivku nebo na splachování a třeba i na praní,“ řekla Hana Rozsypalová, vedoucí úseku koncepce kanalizací, PVS.

Upravovat by se měl i Mratínský potok.

„Máme názor na to, jak třeba to koryto v mnoha případech zabetonované, jak ho vrátit tomu přírodnímu charakteru, který snižuje dynamiku těch návalových vod,“ řekl Miloš Růžička.

Besedu chtěla městská část občany přesvědčit a hospodařit s dešťovou vodou.

PR

LEO Expres očekává zájem o linku na Lipno

Alena Vitásková představila novou knihu Solární baroni

Andrej Babiš prezentoval svou novou knihu

Češi představují světově unikátní projekt