Banner

Starostové mají svojí akademii

18.05.2017 | PRAHA | Ostatní | PR článek

Představitelé samosprávy, tedy hlavně starostové a starostky obcí a měst mají svojí Akademii. Ta jim pomáhá s orientací ve spleti předpisů, ale dává jim i něco navíc - pocit sebevědomí a motivaci ke vzájemné spolupráci, která jim pomáhá překonat protivenství státu.

Hojná účast na pražské konferenci Akademie samospráv, nad kterou převzal záštitu senátor Ivo Valenta, svědčila o velkém zájmu starostů měst a obcí. Akademie jim už od loňského roku pomáhá nalézat cestu v bludišti často nesmyslných předpisů.

"Myslím si, že hlavní vinu má dnešní vláda a Poslanecká sněmovna, která plodí jeden nesmysl za druhým," řekl Ivo Valenta, senátor.

"Stát dusí na úrovni financí, dotací, nároků na legislativu," řekla Jana Zwyrtek Hamplová, odborný garant projektu Akademie samospráv.

Akademie starostům a starostkám obcí a měst poskytuje právní osvětu a oporu.

"Potom je sjednocuje. Když nám na přednášky přijde 120-160 lidí, napříč politickým spektrem, tak je to velká skupina," řekla Jana Zwyrtek Hamplová.

Představitelé samospráv by díky Akademii měli získat sebevědomí a uvědomit si svoji velikou politickou sílu, která tkví v jednotném postupu.

"Dneska ji lidé uznávají, vědí, jaká je to těžká práce. Měli by se dát dohromady a neměli by se nechat perzekuovat," řekl Ivo Valenta.

"Jedině z té vzájemné spolupráce mohou starostové čerpat nějaké to sebevědomí. Pokud si nebudeme pomáhat jeden druhému, tak to nemůže fungovat," řekl Petr Matoušek, starosta obce Stříbrnice.

Obce a jejich starostové často nevnímají stát jako partnera, ale spíše jako nepřítele. Tento pocit se prohloubil po zavedení EET, která patrně značně omezí spolkovou činnost v obcích, což může umrtvit jejich společenský život.

"To je hodně velký útlum spolkové činnosti, jako jsou hasiči, sportovci, myslivecká sdružení, jakékoliv zábavy, které máme," řekl Petr Matoušek.

"Oni bohužel při té praxi překročí těch 175 tisíc obratu. Nechtějí používat EET, protože by si ty peníze chtěli vzít pro sebe. Ono je to zatěžuje a nevyplatí se jim to," řekl Ivo Valenta, senátor.

Kdyby například tetičky z Kozojídek, jinak členky spolku Babinec z Valašska své dobroty na folklórní akci prodávaly a musely mít vedle sporáku elektronickou pokladnu, asi by tam nebyly. 

PR

LEO Expres očekává zájem o linku na Lipno

Alena Vitásková představila novou knihu Solární baroni

Andrej Babiš prezentoval svou novou knihu

Češi představují světově unikátní projekt