Banner

Kunratický rybníček bude mít přítok vody zajištěn

04.09.2016 | PRAHA | PRAHA 11 | Tomáš Mladějovský

Nevelký rybníček Ohrada patří neoddělitelně k historickému jádru pražských Kunratic. První historické zmínky o této vodní ploše pochází z roku 1893, kdy ho nechal vybudovat baron Korb z Weidenheimu, jehož předci vlastnili Kunratický zámek. V padesátých letech byl vybudován meliorační kanál, který tento rybníček napájel až do jara letošního roku.

„Bohužel došlo k propadu tohoto kanálu a nyní probíhá jeho oprava, což znamená, že částečně byly provedeny některé výkopové práce a na závěr bude celá meliorační stavba, ta je dlouhá asi 300 m, protažena speciálním rukávcem,“ řekla Lenka Alinčová, starostka MČ Praha – Kunratice.

Rybník Ohrada bude tedy opět napájen dešťovým odtokem z ulic Kudeříkové, Vavákové, Kramériovy a ulice Předškolní. Bude tak existovat dál, a to nejenom k potěšení fauny, tedy ryb a třeba Slípky zelenonohé, ale i k potěše kunratických starousedlíků.

„Ten rybníček vzniknul, když tady byl pan baron ve statku. Vyhořela mu tam stodola. Měl tam málo vody, tak tady založil tento rybníček, kdyby se něco stalo, tak, aby tady byla voda. Měli jsme to taky jako hasicí nádrž,“ řekl Jaromír Chaloupka, bývalý velitel Sboru dobrovolných hasičů.

Termín opravy melioračního spárového potrubí je určen nanejvýš do konce září. Částka na rekonstrukci dosáhne výše 3 300 000 Kč. Bude částečně hrazena nájemcem napájecí studny rybníku Ohrada a většinově částí Praha Kunratice. 

PR

LEO Expres očekává zájem o linku na Lipno

Alena Vitásková představila novou knihu Solární baroni

Andrej Babiš prezentoval svou novou knihu

Češi představují světově unikátní projekt