Banner

Prev-centrum pomáhá dospělým i dětem

08.06.2017 | PRAHA | PRAHA 6 | Tomáš Mladějovský

Jakákoliv závislost ničí nejenom rodinný život a sociální vazby, ale většinou také vede ke ztrátě zaměstnání a k vážným zdravotním potížím. Jednou z možností návratu k normálnímu životu takto závislých je ambulantní léčba v Prev - Centru.

Do pražského Prev-centra mohou na ambulantní léčbu docházet nejen toxikomani, alkoholici a gambleři, ale i lidé závislí na sociálních sítích. Jedinou podmínkou k jejich úspěšnému návratu do normálního života je, že musí chtít.

„Když lidé chodí do ambulantní služby na léčbu, jsou toho schopni, čili ta závislost není tak pasivně rozvinutá, tak to přeci jen trvá delší dobu. Intenzita ambulantní péče je řádově jednou, dvakrát v týdnu, takže klidně dochází i rok,“ uvedl Ondřej Počarovský, ředitel Prev-centra.

Pokud se některá ze závislostí týká dětí mezi patnáctým a dvacátým rokem, tak se jejich léčby účastní i rodiče. Prev-centrum se věnuje také preventivnímu vzdělávání dětí a mládeže.

Miluše Stehlíková, vedoucí programu primární prevence, uvedla: „Je to pro třídy od třetí do deváté třídy základní školy. Pak mohou tyto programy využívat i středoškoláci, tam už je to specificky zaměřeno na to, co oni řeší. Je to hodně i o vztazích, o rizikovém sexuálním chování a podobně. Pak se školy mohou vybrat takzvanou primární selektivní prevenci neboli intervenční program a to je pro třídy, kde proběhla šikana, nebo kde vyučující mají podezření, že by proběhnout mohla.“

Součástí Prev-centra je také nízkoprahové pracoviště, kde si děti mohou nejenom hrát a povídat si o svých problémech, ale i se ambulantně léčit. Opět za doprovodu rodičů.

Anna Franková, vedoucí nízkoprahových služeb, uvedla: „Potíže nebo problémy, se kterými k nám děti ve věku 10 – 15 let přicházejí, jsou od počátečních výchovných problémů, to jsou nepozornosti ve škole, děti s poruchami učení, chování. Pak to může být špatný prospěch, nebo záškoláctví. Ale může se to dostat až do problematiky orgánu sociálně právní zabezpečení dětí, ať už je to drobná trestná činnost, nebo užívání návykových látek, nejčastěji alkohol, marihuana, cigarety.“

Za dvacetiletou existenci pražského Prev-centra se tu vyléčily tisíce ambulantních pacientů, každý rok tu najde radu nebo pomoc, kolem čtyř set lidí.

PR

LEO Expres očekává zájem o linku na Lipno

Alena Vitásková představila novou knihu Solární baroni

Andrej Babiš prezentoval svou novou knihu

Češi představují světově unikátní projekt