Banner

Patočkovu osazuje Praha 6 novou zelení

09.08.2017 | PRAHA | PRAHA 6 | Tomáš Mladějovský

Bezesporu jedna z nejekologičtějších a nejkrásnějších čtvrtí naší metropole ozeleňuje středový pruh na Patočkově ulici a změny čeká také vyústění tunelu Blanka, který bude oživen odolnými popínavými rostlinami.

Výsadbou stromů a keřů Patočkova ulice výrazně zkrásní a především se na této dopravní tepně MČ Praha 6 sníží hlučnost a prašnost.

"My se nacházíme v části Břevnova, která je nejvíc zatížena otevřením tunelového komplexu Blanka. Tady nám stoupla průjezdnost ze 30 tisíc aut denně na 45 tisíc. My to samozřejmě chápeme jako velký problém, a proto se snažíme, alespoň malými dílčími kroky, pomoci místním obyvatelům s touto zátěží. Výsadba na Patočkově ulici je hrazena z prostředků MČ Praha 6 a připravovali jsme na ni sami i projekt," řekl Roman Mejstřík, radní MČ Praha 6.

Patočkovu ulici by měla v brzké době čekat ještě jedna změna, která také zlepší mikroklima této oblasti.

"Připravujeme s hlavním městem dotažení projektu Zelená Malovanka, což by mělo být ozelenění výjezdu z tunelu, který zde ústí, a v současné době se prověřuje to, jestli ta výstavba, která by byla poměrně časově náročná, neomezí provoz v tunelovém komplexu Blanka natolik, že by komplikovala dopravu v celé Praze," řekl Roman Mejstřík.

Ačkoli je MČ Praha 6 jednou z nejvíce ozeleněných lokalit naší metropole, v nové výsadbě stále pokračuje.

"V rámci celého roku dochází na území MČ k výsadbě nejrůznějších dřevin, stromů a květin, a MČ do toho investuje miliony korun," řekl David Polák, tiskový odbor MČ Praha 6. 

A tak má tato MČ i do budoucna šanci být jednou z nejkrásnějších v naší metropoli.

PR

LEO Expres očekává zájem o linku na Lipno

Alena Vitásková představila novou knihu Solární baroni

Andrej Babiš prezentoval svou novou knihu

Češi představují světově unikátní projekt