Banner

Praha podporuje aktivity seniorů

02.04.2017 | PRAHA | PRAHA 7 | PRAHA 8 | Tomáš Mladějovský

Praha rozdělí ve školství granty za více než 23 milionů korun a novinkou je, že se zaměří také na vzdělávání seniorů. Jejich zájem nejenom a jazykovou výuku, ale i o zlepšení počítačové gramotnosti totiž stále narůstá. Ale ani v oblasti pohybových aktivit, ekonomie, či psychologie nezůstávají pozadu za svými, někdy, o mnoho let mladšími známými, či kamarády.

Vzdělávací projekty v jednotlivých městských částech letos magistrát podpoří částkou převyšující 3 miliony korun.

"Musím říci, že ty aktivity pro seniory jsou velmi různorodé. Na některých školách, právě i na té Praze 8, vznikne projekt například na podporu finanční gramotnosti, nebo na vzděláván seniorů s moderními technologiemi na prevenci kyberšikany. Některé školy například nabízejí i různé vycházky a kurzy, co se týče biologie," řekla Irena Ropková, radní hl.m.Prahy.

"Naši senioři jsou velmi aktivní, my děláme věci, kde bych tu účast seniorů skoro nečekal, jako je třeba práce s počítači, kde máme několik úrovní a kurzů, děláme nově, na základě poptávky seniorů, práci s tabletem, rovněž třeba výuku anglického a italského jazyka, kde máme dokonce účastníky přes 80 let věku a zároveň pořádáme velké množství pohybových aktivit," řekl František Vosecký, radní MČ Praha 7.

Seniorů v naší metropoli, kteří se chtějí stále více a více vzdělávat, přibývá.

"Budeme pořádat asi tři výlety po historických památkách v České republice, takže vždy vypravíme jeden autobus, ve spolupráci s různými organizacemi, tedy ty, které se věnují seniorům a poznávacím zájezdům, takže i v této oblasti letos zařazujeme nové projekty," řekl František Vosecký, radní MČ Praha 7.

Důchodci v MČ Praha 7 hrají i petang. Chodí do přírody s holemi nordic walking, a také si rádi zaplavou. Městská část Praha 8 v dubnu zahajuje Seniorskou akademii, která nabízí 4 hlavní tématické okruhy.

"Moderní společnost a moje místo v ní, občanská zodpovědnost, mezigenerační soužití a ochrana spotřebitele. Každé toto téma má 8 konkretizovaných přednášek, které budeme vždy zveřejňovat jak na webových a facebookových stránkách, tak i na stránkách městské části," řekla Kateřina Halfarová, zastupitelka MČ Praha 8.

Kromě práce s počítačem, se budou moci důchodci v městské části Praha 8 věnovat také psychologii, sociologii, historii, či některým dalším vědním oborům. Ale také třeba ochraně spotřebitele. Někteří senioři totiž mají obavu z bezhotovostní platby kartou. Známý anglický spisovatel a dramatik J.B. Shaw kdysi řekl, že mládí je stav mysli. A senioři z městské části Praha 7 a 8 jsou toho jasným příkladem. 

PR

LEO Expres očekává zájem o linku na Lipno

Alena Vitásková představila novou knihu Solární baroni

Andrej Babiš prezentoval svou novou knihu

Češi představují světově unikátní projekt