Banner

Čakovice budou rozšiřovat svou základní školu

17.05.2017 | PRAHA | PRAHA Čakovice | Tomáš Mladějovský

Čakovická škola se rozroste o desítky míst. Magistrát na tuto stavbu poskytl návratnou finanční výpomoc, která celou stavbu urychlí a umožní čakovickým žákům docházet do své místní základky.

MČ Praha Čakovice požádala Magistrát o poskytnutí částky 110 milionů korun, na výstavbu nové základní školy pro 210 dětí.

"Ta škola bude stát v ulici Jizerské, je to součást našeho školského kampusu, už máme veškerou projektovou dokumentaci, stavební povolení a čekáme pouze aval Ministerstva školství o schválení zadávací dokumentace k výběrovému řízení. Ministerstvo školství bude financovat 70 % této dotace," řekl Alexander Lochman, starosta MČ Praha - Čakovice.

Nové prostory mají vzniknout přístavbou k původní Základní škole v Praze Čakovicích.

"Mají v úmyslu vybudovat celkem 7 tříd po 30 žácích, a dále potom 3 třídy po 15 žácích, což je celkem 255 žáků, kteří by mohli být umístěni v této nové nástavbě školy," řekla Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky hl.m.Prahy.

Původně se radnice Čakovic obrátila na Ministerstvo školství s žádostí o dotaci v rámci programu o rozšiřování kapacit základních škol.

"Ale vzhledem k tomu, že ta stavba probíhá rychle a MČ nedisponuje finančními prostředky, tak hlavní město Praha poskytne návratnou finanční výpomoc, kterou MČ vrátí v okamžiku, kdy ministerstvo prostředky poskytne. Pokud by ministerstvo prostředky neposkytlo, tak máme stanovený harmonogram na poskytnutí bezúročného úvěru," řekla Eva Kislingerová.

Dohodnuto je, že úvěr by byl Magistrátu splacen MČ Praha Čakovice do konce roku 2026. 

PR

LEO Expres očekává zájem o linku na Lipno

Alena Vitásková představila novou knihu Solární baroni

Andrej Babiš prezentoval svou novou knihu

Češi představují světově unikátní projekt