Kadlín (Mělník)

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Okrsků sečteno:

%

Celkem se volí 7 zastupitelů

Volební účast:

%

hlasů

0%

0 mandátů

hlasů

0%

0 mandátů