Býkev (Mělník)

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Okrsků sečteno:

100%

Celkem se volí 7 zastupitelů

Volební účast:

67.35%

Sdružení pro Býkev a Jenišovice

1018 hlasů

67%

5 mandátů

Občané pro transparentní fungování obce

501 hlasů

33%

2 mandáty