Praha 1 bojuje proti krátkodobým pronájmům

  • 6. března 2020,
  • 14:47,
  • PRAHA 1,
  • Jaroslav Šetlík

Praha 1 pokračuje v boji proti krátkodobým pronájmům. Pomoci tomu mají např. dva dotační programy. Ty jsou určené jak pro bytová družstva, tak pro společenství vlastníků jednotek.

Reklama

Téměř v každém bytovém domě v Praze 1 je několik bytových jednotek, které slouží ke krátkodobým pronájmům. To značně omezuje ostatní obyvatele těchto domů. Vedení městské části proto představilo několik nových projektů, kterými znevýhodní poskytovatele těchto služeb.

"My musíme v tomto směru využít synergii s hlavním městem Prahou. Snažit se upravit legislativu, aby byla jasná regulace v zákoně a jasná pravidla. To je možné udělat jedině formou legislativní iniciativy," Petr Hejma, starosta MČ Praha 1.

Praha 1 nově poskytuje společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům jednorázové dotace. Ty mají posloužit např. k nákupu rádio vodoměrů.

"Ty zajistí odečet pro jednotlivé bytové jednotky. Dosud spousta SVJ nebo bytových družstev, které mají jenom páteřní vodoměr na vstupu do domu a dále to rozpočítávají podle koeficientů,"  říká Jan Votoček, radní MČ Praha 1.

Druhá dotace se týká biometrických vstupů do domů. 

"Tady máme představu, že půjde o přístup např. na otisk palce. Jsme si vědomi, že ti, co s tím nesouhlasí, ho budou chtít zničit. Proto bude součástí také kamera, která to bude sledovat a pojištění placené radnicí po dobu 1 roku proti škodám, které by vznikly," říká Jan Votoček, radní MČ Praha 1.

V zastupitelstvu Prahy 1 vznikl také nový Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života. Ten má stanovené pro tento rok několik priorit.

"Jedním z těch cílů jsou legislativní změny. Tzn. nějaká změna zákona, licence apod. Druhým cílem je spolupráce s SVJ a bytovými družstvy. Tady je nespočet příběhů, každý dům je jiný. Tady je důležité se s nimi setkávat, poslouchat jejich požadavky a podněty," říká Bronislava Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra.

Radnice se chce zaměřit také na větší informovanost. K tomu má sloužit nově vznikající platforma, která bude dostupná jak Pražanům, tak i turistům.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu