Pod Pražským Jezulátkem jsou ukryté mumie

  • 7. srpna 2018,
  • 20:40,
  • PRAHA 1,
  • Lenka Castillo

Na Malé Straně je spousta krásných kostelů. Ne všichni však vědí, co se skrývá pod nimi. My jsme navštívili jeden z nich a podívali se s kamerou do krypty, kde odpočívají zazděné ostatky a mumifikovaná těla až 400 let stará.

Reklama

Proslulá soška Pražského Jezulátka - hlavně kvůli ní proudí davy turistů i místních do Kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Málokdo už ale ví, že součástí kostela je karmelitánské pohřebiště a krypta ze 17. století, veřejnosti nepřístupná. Nám se ale do míst dostat podařilo. 

"Bylo zde skoro 200 otevřených rakví. V současné době to samozřejmě nevyhovovalo předpisům a podobně, takže zde zůstalo několik nejvýznačnějších nebo nejlépe zachovalých mumií," řekl Ladislav Lahoda, prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí. 

Hlavní krypta vznikla v roce 1662 a sloužila jako pohřebiště karmelitánů a šlechticů. O něco později pak vznikla druhá tajemná místnost. V té se naopak pohřbívali prostí obyvatelé Prahy. Postupně se obě místa propojila. 

"V kryptě, kterou vybudovali karmelitáni, se pohřbívalo do roku 1782, kdy Josef II. zakázal pohřbívat uvnitř městských hradeb. V roce 1784 byl potom zrušen klášter karmelitánů v rámci Josefínských reforem. Toto místo, kostel a přilehlá fara, byly ve správě řádu Maltézských rytířů. Karmelitáni se sem vrátili znovu po sametové revoluci v roce 1993," řekla Hana Říhová, sekretářka kostela. 

A tudy se nebožtíci původně spouštěli v rakvích do katakomb a ukládali do jednotlivých krypt. Když se pohřbívat přestalo, vstup do krypty byl zazděný. 

"V 19. století byla poprvé vyloupena v tom revolučním roce 1848 a potom dále ve století 20. také několikrát," řekl Pavel Pola, převor, karmelitán. 

Dnes, kromě karmelitánů, s nimiž jsou rakve uloženy ve zdech, se v kryptě nachází další významné osobnosti.

"Vlevo za mnou je takový kamenný vyvýšený stupeň. V podstatě je to sarkofág. Dříve se uvádělo, že tam leží kněžna Polyxena, dárkyně pražského Jezulátka, protože na tom sarkofágu je vytesán její erb. Jenže ve skutečnosti tam leží její Frebonie. Byla zde pohřbena v roce 1646 jako jediná v kamenném sarkofágu," řekl Ladislav Lahoda.

V rakvi s proskleným víkem zase spí jistá šlechtična. 

"Ona ve své závěti měla uvedeno, že pokud zemře svobodná, její majetek připadne řádu. Zemřela 2 minuty před svatbou," řekl Ladislav Lahoda. 

Údajně tu byl pohřeb i don Baltasar de Marradas, vítěz bitvy na Bílé Hoře. Přestože je krypta stále veřejnosti nepřístupná, na jejím otevření se intenzivně pracuje. Tak snad se to brzy podaří.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Laboratoře PVK

Více PR článků
Zavřít reklamu