V Galerii 1 se potkali krajané z celého světa

  • 28. září 2018,
  • 8:28,
  • PRAHA 1,
  • Kristýna Svobodová

V Galerii 1 proběhlo desáté setkání s krajany, kteří se každé dva roky vrací do Prahy na konferenci. Ta se zaměřuje hlavně na propojování lidí, kteří v minulosti z různých důvodů emigrovali do různých zemí.

Reklama

V Galerii 1 přivítal starosta MČ Praha 1 krajany téměř z celého světa. Setkání s lidmi, kteří v minulosti odešli do zahraničí organizuje každé 2 roky nezisková společnost Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů.

"Snažíme se vytvářet takovou platformu pro setkávání krajanů, aby se oni poznali mezi sebou, protože pocházejí z různých zemí celého světa, od Austrálie až po Spojené státy. I platformu pro Čechy, protože ta konference je otevřená obyvatelům Prahy nebo ČR, abychom bourali bariéry mezi těmi Čechy v zahraničí a Čechy doma," řekl Miroslav Krupička, předseda MKV zahraničních Čechů.

"Cílem je udržet tu činnost krajanů v zahraničí, udržet to češství, jazyk. Spousta emigrantů odešla i v mezidobí, pokud jim tady hrozilo nějaké nebezpečí nebo často odcházeli kvůli tomu, že nemohli naplnit své životní plány," řekl Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. 

Tématem letošního jednání byli krajané v době globalizace. Ta totiž, podle vedení neziskové společnosti život krajanských komunit ovlivňuje většinou negativně. 

"Globalizace přináší lákadla, lidé se stěhují do měst, mladí lidé v těch komunitách zpravidla už nechtějí udržovat ty zvyky a tradice, ztrácí se český jazyk, ztrácí se ten folklór, který se v těch krajanských komunitách leckde stále ještě dochovává," řekl Miroslav Krupička. 

Konference zahraničních Čechů trvala 2 dny. V závěru návštěvy Prahy čekala krajany ještě třeba prohlídka Novoměstské radnice nebo výstava archiválií souvisejících se vznikem české státnosti.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu