Praha 11 se domluvila s restituenty pozemků

  • 28. června 2019,
  • 23:14,
  • PRAHA 11,
  • Jan Varga

Praha 11 se dohodla s restituenty pozemků. Jejich majitelé vlastní některá území v různých koutech městské části, ty jsou ale využívány obyvateli. Vedení Prahy 11 se proto s restituenty dohodlo na nájemních smlouvách a pozemky bude nadále využívat a starat se o ně.

Reklama

Některá volná prostranství a vnitrobloky v Praze 11 nevlastní MČ, ale soukromí majitelé. Ti pozemky dostali v restituci zpět. Bohužel na nich ale nemohou nic stavět. Protože pozemky slouží veřejnosti, musela se s majiteli MČ dohodnout.


"Podařilo se mezi MČ a vybranými restituenty uzavřít dohodu o tom, že můžeme užívat jejich pozemky ve prospěch obyvatel Jižního Města. To znamená, že za předem deklarovanou cenu máme ty pozemky v nájmu a budeme se starat o jejich údržbu. Je to o tom, že na nás byly podávány žaloby, tak abychom nájemné uhradili. My jsme se domluvili na snížených částkách, které byly původně nárokovány a vznikla dohoda o tom, že legálně ty pozemky můžeme užívat," řekl Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11.

Na mapě území MČ jsou pozemky soukromých vlastníků vyznačeny modrou barvou. S restituenty zatím vedení radnice uzavřelo smlouvy jen na část nejvyužívanějších prostranství.

"Nejčastěji jsou pod komunikacemi, pod chodníky, pod parkem, pod parkovišti. Je to velký problém už dlouhodobý, protože ty rodiny samozřejmě ty pozemky nemohou užívat, přestože jim byly navráceny v restitucích. A my je nemůžeme sekat, udržovat a podobně," řekl Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11.

MČ řešila problémy s vyrovnáním se s majiteli delší dobu. Po nástupu nového vedení na radnici proto vznikla pracovní skupina, která se touto otázkou intenzivně zabývá.

"Scházeli jsme se pravidelně s restituenty a je tady první ovoce, že je tady nájemní smlouva do budoucna. A samozřejmě v té pracovní skupině budeme řešit i minulost a pokud možno i změny. Aby se to vyřešilo trvale," řekl Jan Stárek, radní MČ Praha 11.

Jednání ještě budou pokračovat. Prozatím jsou nájemní smlouvy na určitou část pozemků uzavřeny na 4 roky.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu