• Načítám...
>

Vedení Prahy 11 bilancuje dva roky své práce

  • 7. května 2021,
  • 19:07,
  • PRAHA 11,
  • Jaroslav Šetlík

Vedení Prahy 11 zhodnotilo své dvouleté působení v čele radnice. Za tu dobu se podařilo dokončit několik zásadních projektů. Další jsou v přípravné fázi a městská část by je ráda dokončila do konce volebního období.

Reklama

30. dubna uplynuly dva roky od podepsání programového prohlášení současné rady MČ Praha 11. Radnici se za tu dobu podařilo úspěšně dokončit několik projektů a to i přes nelehkou situaci v souvislosti s pandemií Covid-19.

"Podařilo se nám s investory dohodnout pravidla za kterých mohou prosazovat své záměry na Jižním Městě ve vztahu k územnímu plánu a ve vztahu k veřejné ochraně zeleně. Podařilo se vyjednat scelení vlastnictví pozemků v okolí metra Háje, konkrétně na pochozí zóně. Podařilo se vypracovat studii proveditelnosti k veřejnému koupališti," řekl Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11. 

Jedním z úspěchů je také např. zajištění dostatečného množství financí potřebných na rekonstrukci bývalé ubytovny Sandra.

"Teď máme hotové interiéry a budeme soutěžit plášť a střechu, takže tam máme zhruba polovinu hotovou. Dostavěli jsme nové celé křídlo školy Květnového vítězství, kde vzniklo několik nových kmenových tříd, tělocvična a zázemí pro učitele. V tuto chvíli je to aktuálně v kolaudačním řízení a v září bude budova předána dětem a učitelům," řekl Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11. 

Kromě škol Praha 11 pravidelně rekonstruuje také dětská hřiště. Sportovně založení obyvatelé městské části pak budou moci využít např. nedávno dokončený volnočasový areál.

"Jedna se zejména o dvě pumptrackové dráhy a minirampu, což je obleženo dětmi každý den bez ohledu na počasí. V tomto typu projektu chceme nadále pokračovat. My máme 70 dětských hřišť pro ty nejmenší děti, ale obrovská je poptávka po projektech pro ty starší, takže je to jedno z témat, kterým se chceme věnovat," řekl Jakub Lepš, místostarosta MČ Praha 11. 

A věnovat se hodlá vedení Prahy 11 také krokům, které přispívají lepšímu životnímu prostředí. Mezi ně patří např. již v loňském roce zavedená změna péče o zelené plochy.

"Žijeme v době klimatických změn a globálního oteplování, takže sečeme trávu v menším počtu sečí, než bylo dříve, necháváme vyšší seč, zakládáme květnaté louky, vysazujeme stovky stromů a doplňujeme zeleň, kde to jde," řekl Jakub Lepš. 

Pokračovat budou také revitalizace zanedbaných území např. v okolí stanic metra Háje a Opatov.  

"To okolí stanice metra Opatov by se mělo přeměnit skutečně v moderní střed té lokality. Pokud jde o stanici metra Háje, tam byl největší problém administrativní. Vím, že z pohledu obyvatel se zdá, že se vlastně nic neděje, ale ty procesy, které směřovaly k tomu, aby se mohlo něco začít dít, byly administrativně velmi náročné a skládaly se skoro z 20 kroků. Potěšující je to, co bude a to je že opravdu v dohledné době začne ta první část opravy, která ten objekt technicky zastabilizuje a pak v horizontu pěti šesti let by měla začít komplexní revitalizace celého toho výstupu východního ze stanice metra Háje," řekl Martin Sedeke, místostarosta MČ Praha 11. 

Z dalších projektů by do konce volebního období chtělo vedení městské části stihnout např. další rekonstrukce školních budov, zejména jejich zateplení. Připravuje se i projekt na výstavbu nové radnice.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu