Praha 11 řeší oblast Opatov - Na Jelenách

  • 4. února 2019,
  • 18:31,
  • PRAHA 11,
  • Jaroslav Šetlík

Radnice Prahy 11 prodloužila termín, do které mohou místní obyvatelé podávat připomínky k návrhu územní studie lokality Opatov - Na Jelenách. Konečným datem pro návrhy je čtvrtek 28. února.

Reklama

Největší nezastavěnou plochu na Jižním Městě, lokalitu mezi Opatovem a Na Jelenách, čeká velký rozvoj. Jedná se o území bezmála 80 hektarů, na kterém by měly vyrůst bytové domy, veřejná prostranství i dopravní infrastruktura. Proměna této lokality bude vycházet z územní studie, kterou si MČ nechala vypracovat. Vyjádřit se k ní může i veřejnost. 

"Nejprve se zpracoval návrh studie, ten se 19. listopadu zveřejnil. Každý může podat připomínky k této studii. Mohly být podány do 7. ledna, nicméně magistrát, z důvodu žádosti Zastupitelstva MČ Praha 11, prodloužil tuto lhůtu do 28. února," řekla Martina Račoková, vedoucí odd. rozvoje a regenerace MČ Praha 11. 

Radnice původně chtěla, aby proměnu této lokality určil regulační plán. To ale pražský magistrát v lednu loňského roku zamítl s tím, že u takto velkého území je nezbytná tvorba územní studie. 

"Tento postup, byť byl v dřívějších letech neobvyklý, je zcela správný a je možná dobře, že území bezmála 80 hektarů se zpracovává ve fázi rozvojové studie. Proto ty roky nedorozumění, skoro až dohadování, řešení co je a není správně, protože jedině ta nadřazená dokumentace komplexnějšího charakteru může to území uchopit," řekl Václav Hlaváček, architekt. 

Studie se zabývá zejména dopravou, veřejným prostorem a oblastí kolem metra. 

"V oblasti metra očekávají urbanizaci, ta by ale měla být vyvážená, harmonická, která to území nepřetěžuje ale přináší to, co má. Tedy služby, výseč bydlení a veškeré funkce, které k tomu náleží," řekl Václav Hlaváček. 

Celé území rozděluje dálnice D1. Nová územní studie počítá mimo jiné s jejím přemostěním a tím spojením obou stran této lokality.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu