Modřany slaví letos 840 let

  • 13. září 2018,
  • 15:54,
  • PRAHA 12,
  • David Wilczek

Modřany letos slaví 840 let. Původní zemědělská vesnice se v průběhu let rozvíjela a postupně proměnila v jedno z nejvyhledávanějších míst pro život v naší metropoli. Málokdo však ví, čím si musela projít a kolik významných památek má na svém území.

Reklama

Modřany letos slaví 840 let a patří k nejstarším částem Prahy. První doložená písemná zmínka je z roku 1178. Jednalo se o darovací listinu od knížete Soběslava II. a byla určena vyšehradským kanovníkům. 

"Tam se uvádí, že "dává také těmže bratřím území v městečku Modřany na dva pluhy z vinicí", což představuje dva poplužní dvory a vinici," řekla Danuta Beranová, spisovatelka.

Právě tato vinice je jednou z nejstarších viničních tratí v Čechách. Během staletí byla několikrát obnovována kvůli pohromám v podobě silných mrazů. Ta poslední proběhla na počátku 20. století. 

"V roce 1929 všechno vymrzlo, všechny vinné hlavy i keře, a nebylo možné pěstovat víno," řekla Danuta Beranová. 

Součástí vinice je i dochovaný viniční dům, o kterém se zmiňuje darovací listina knížete Soběslava z počátku 12. století. Tato unikátní zemědělská usedlost prošla náročnou rekonstrukcí a 17. září 2014 byla slavnostně otevřena. Dnes slouží jako centrum kulturních událostí.

"Veřejnost ho může využívat v rámci svateb nebo jiných akcí. Je to takové malé centrum toho komunitního života v MČ," řekl Milan Maruštík, starosta MČ Praha 12. 

Na území Modřan se nacházejí i významné církevní stavby. Třeba kostel Nanebevzetí Panny Marie, o kterém jsou písemné doklady z roku 1356.

"Byl původně dřevěný. Za Husitských válek byl vypálen, vydrancován. Když byl velký požár v roce 1802, tak jediný z této části vsi zůstal kostel ušetřen, protože už v té době byl kamenný," řekla Danuta Beranová. 

V blízkosti kostela se nachází malá pseudogotická zvonice, která byla postavena v roce 1754 a měla 2 zvony. Ty byly zabaveny během druhé světové války. Následně byly roztaveny a použity na výrobu vojenských děl. Málokdo však ví, že toto místo bylo původně zasvěceno nejhlavnější slovanské bohyni smrti Moraně, také nazývané jako Mořana. 

"Byl tady udělaný dendrologický průzkum pod zvonicí. S největší pravděpodobností ta bohyně Morana stála na tomto místě," řekla Danuta Beranová. 

Právě po této pohanské bohyni byla pojmenována tato lokalita. Nástupem katolické církve ale došlo k pozměnění jména přidáním písmene D, aby se z místních obyvatel vymýtilo pohanství. 

"Od Modřan až do Komořan se táhlo pohanské pohřebiště. Tam se pohřbívalo. Jsou tam také nejčetnější nálezy. Takže to jsou zmínky nedoložené písemně. Je to doložené archeologickými nálezy," řekla Danuta Beranová. 

Modřany se mohou pochlubit nejen významnými církevními stavbami, ale i průmyslovými objekty, jako byl např. cukrovar, který byl postaven v roce 1861. Ten byl známý výrobou kávových kostek, limonád, marmelády, šuměnek nebo luxusních barevných kostek bridge, jehož způsob výroby byl patentován. I toto místo prošlo proměnou a v současné době se zde nachází jen torzo továrny v podobě komínu. Areál ale dále slouží jako kulturní a odpočinkové centrum. Navíc podzemní prostory továrny jsou zachovány a jsou součástí komentovaných prohlídek. Radnice plánuje tento prostor využívat i do budoucna. 

"Je tady i otázka toho, že by bylo do budoucna dobré využít i ty spodní prostory pod tím komínem, které jsou velice zajímavé. Možná i vznikne ta možnost nějaké galerie nebo prostoru, kde se také budou moci lidé setkávat," řekl Milan Maruštík.

Modřany jsou neoficiálně označovány jako plíce naší metropole. Právě hustá okolní zeleň, významné historické památky a dobrá dopravní dostupnost dělá z tohoto místa velmi atraktivní a vyhledávanou lokalitou pro život. Podobně tomu bylo i v minulosti.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu