Prahu 13 trápí dopravní kolony

  • 25. července 2018,
  • 20:24,
  • PRAHA 13,
  • Kristýna Svobodová

Praha 13 se potýká s ucpanými silnicemi ve své čtvrti. V době letních prázdnin totiž Technická správa komunikací a Ředitelství silnici a dálnic České republiky opravují důležité dopravní uzle a tepny. To způsobuje, že doprava se často třeba z městského okruhu sklání do městských částí.

Reklama

V důsledku četných rekonstrukcí dopravních uzlů v Praze a jejím okolí se některé městské části potýkají s ucpanými silnicemi na svých územích. Řidiči, kteří se chtějí vyhnout zdlouhavým kolonám, pak totiž volí cestu skrze tyto čtvrti. S podobnou situací, která omezuje hlavně místní obyvatele, se teď potýká i Praha 13.

"Praha 13 je dopadová MČ na rozhraní Středočeského kraje a Prahy. Ta špatná koordinace staveb v hlavním městě je pro nás poměrně kruciální. Největší problémy začínají na příjezdu po D5 ze západu, kde je permanentně zacpaná pražská spojka nebo rekonstruovaná dálnice D5 vede k tomu, že si řidiči krátí trasu přes objízdné možnosti sem na Prahu 13," řekl Petr Zeman, radní MČ Praha 13.

Samozřejmě ta doprava má tendenci se přelévat na jiné komunikace. V okamžiku, kdy jsme uprostřed stavební sezóny, TSK pracuje na dalších opravách, tak ačkoli koordinuje a vyměňujeme si informace, tak samozřejmě takhle obrovská dopravní intenzita se projeví mimo jiné i v zahuštění dopravy, kde normálně tak silná nebývá," řekl Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD ČR.

Kolony aut se tak tvoří i v ulicích, které původně sloužily pouze k obslužnosti městské části. Vedení Prahy 13 ale kritizuje také rekonstrukci pražského okruhu, kde Ředitelství silnic a dálnic ČR opravuje silniční povrch na křižovatce Třebonice a Řepy.

"Celé 4 roky Magistrát hlavního města Prahy toto zanedbával a poslední rok se snaží něco spasit, ve výsledku je to neprůjezdná zóna a ta auta, která by normálně projížděla pražským okruhem se stahují sem do MČ," řekl Petr Zeman.

"Pokud máme skutečně udržovat provozuschopné ty důležité komunikace, tak je třeba strpět ty zvýšené intenzity na těch méně častých oklikách," řekl Jan Rýdl.

Městská část si od těchto dopravních kolon uleví pravděpodobně až po dokončení rekonstrukcí. Vedení Prahy 13 ale doufá alespoň v podporu stavby parkoviště P+R. To by okrajové městské čtvrti pomohlo zmírnit obsazenost zdejších parkovišť určených pro obyvatele městské části.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu