Praha 2 plánuje výstavbu parkovacího domu

  • 22. srpna 2019,
  • 18:17,
  • PRAHA 2,
  • Jaroslav Šetlík

Praha 2 dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích míst. Problém by mohl vyřešit třípatrový parkovací dům. Ten plánuje radnice městské části postavit v lokalitě pod Nuselskými schody.

Reklama

Praha 2 je nejhustěji osídlený obvod v Česku. To s sebou přináší i problémy s parkováním. Vedení MČ proto plánuje postavit nový parkovací dům.

"Protože Praha 2 nemá příliš rozvojového území, tak jsme vytipovali v tuto chvíli jedno území, které je na Bělehradské ulici dole pod Nuselskými schody, kde je v tuto chvíli ne úplně hezké parkoviště. Je tam udělaná zóna. My bychom tam rádi vybudovali parkovací dům, který to okolí a celou tu plochu velmi zkultivuje a bude to ku prospěchu všem," řekl Jan Korseska, místostarosta MČ Praha 2.

Třípodlažní parkovací dům s kapacitou přibližně 160 míst určeným jak rezidentům z okolních ulic, tak i široké veřejnosti, by měl svým vzhledem zapadnout do okolí a zároveň ho rekultivovat.

"Horní hrana toho garážového domu by měla být přímo úměrná se spodní částí kapličky, která tam je, protože nechceme aby ta kaplička zapadla. Naopak chceme aby ty garáže, které budou mít pochozí strop, bude tam vytvořený jakýsi park, bude tam hřiště pro děti, navazovaly na niveletu toho spodku té kapličky, aby to tam tvořilo hezký prodloužený pás zeleně," řekl Jan Korseska.

V současné době se provádí projektová dokumentace pro území rozhodnutí. Do té jsou zapracované i připomínky IPR hl. m. Prahy.

"My jsme s tím záměrem souhlasili. Měli jsme nějaké připomínky k tomu okolí stavby, tedy aby to odpovídalo našemu manuálu tvorby veřejných prostranství. To znamená přidání přechodů na té ulici, lépe vyřešit chodníky, lépe vyřešit detaily v té komunitní zahrádce a okolí té kaple, která tam je. A vzhledem k tomu, že to bylo dodrženo, tak se záměrem souhlasíme," řekl Marek Vácha, tiskový mluvčí IPR hl. m. Prahy.

Další lokalitou, kde by chtěla Praha 2 vyřešit problém s parkováním, je Karlovo náměstí. Tam by měly být vybudovány podzemní garáže.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu