• Načítám...
>

Žáci z Prahy 4 chodí na dílny do učiliště

  • 7. prosince 2017,
  • 18:58,
  • PRAHA 4,
  • Milan Řepka

Zavádění inovativních metod ve školství v rámci tzv. „velké Prahy“ a podpora žákovské a studentské iniciativy a kreativity. To jsou hlavní cíle krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy. Jeho součástí je i rozvoj a podpora polytechnické výuky žáků základních škol.

Reklama

Polytechnické hnízdo SOU Ohradní v Praze 4 je jedním z pilotních pracovišť, kde mají být ověřeny výsledky z polytechnického vzdělávání u žáků základních škol ve spolupráci se středními školami a odbornými učilišti.

"Když jdete do takto vybavené učebny, která je specializovaná na truhlařinu, kovoobrábění a podobně a vyučuje vás opravdu odborný mistr výcviku, tak je to pro ty děti opravdu něco diametrálně odlišného," řekl Jaroslav Míth, radní MČ Praha 4.

Pro Magistrát je tento projekt o to významnější, že jde o velmi efektivní nástroj, jak seznámit žáky základních škol s řemesly a posílit tak i jejich manuální zručnost.

"My tady na Ohradní na Praze 4 jsme zahájili projekt polytechnických hnízd hlavního města Prahy, kdy do budoucna chceme po celé Praze budovat polytechnická hnízda na jednotlivých SŠ, aby mohli docházet žáci ze základních škol, učit se řemeslu a učit se třeba základům mechaniky nebo robotiky," řekla Irena Ropková, radní hl. m. Prahy.

SOU Ohradní v Praze 4 spolupracuje s 5 základními školami, kterým zajišťuje možnost odborné pracovní výuky. K tomu využívá moderně a technicky špičkově vybavené učebny.

"My jsme schopni žákům 8. a 9. tříd těch 5 nebo 10 škol, které k nám chodí, to je cca 200 žáků, ukázat ty základy v dílně při kovoobrábění, to znamená to řezání, měření, rýsování, ale také i u výuky truhlářů, to znamená práce se dřevem, vyzkoušet si mohou jednotlivé nářadí, nástroje a tak dále," řekl Karel Dvořák, ředitel SOU Ohradní.

Projekt polytechnického vzdělávání žáků základních škol v tzv. polytechnických hnízdech je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zároveň je to také součást Akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy a jen pro následující rok je na něj v pražském rozpočtu připraveno 100 milionů korun. 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu