Praha 5 si nechala zpracovat analýzu škol

  • 2. prosince 2019,
  • 22:17,
  • PRAHA 5,
  • David Wilczek

Praha 5 si nechala zpracovat analýzu základních škol. Ta probíhala formou dotazníků. Cílem bylo zjistit aktuální stav v těchto vzdělávacích institucích. Na základě získaných informací bude vytvořena dlouhodobá strategie rozvoje školství na území této městské části.

Reklama

Praha 5 si nechala zpracovat analýzu, která měla prověřit stav základních škol, které zřizuje na svém území. Cílem bylo zjistit silné a slabé stránky vzdělávacích institucí a také možné příležitosti a hrozby. Do výzkumu, který probíhal hlavně formou dotazníkového šetření, se zapojili žáci, rodiče, učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci.

"To hlavní, co jsme získali, je nějaký komplexní pohled na jednotlivé školy a také školství v Praze 5 jako celku. Komplexnost myslíme jak v oblastech, kterými se zabývala, od vedení škol, průběhu výuky, vybavenosti, až po názory na školní jídelnu," řekl Filip Karel, odborný poradce starostky v oblasti školství.

Dotazovaní pozitivně hodnotili přívětivou atmosféru na škole a jasná pravidla a postupy při výuce. Naopak jako nedostatky označili absenci dlouhodobé strategie rozvoje škol.

"Naše školy jsou skvěle vybavené, mají skvělé školní jídelny, panuje tam vlastně dobré klima. Ale leckdy ty školy neví, kam kráčí. A když už tedy vědí a mají stanovenou nějakou vizi, tak nepracují s jejím vyhodnocováním," řekla Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5.

Na základě získaných informací plánuje vedení MČ Praha 5 vytvořit příručku, která bude určena ředitelům škol. Ta by měla být zpracována nejpozději do konce příštího roku.

"Rozhodlo se, že se musí vytvořit takový dokument, který by popisoval, kam školy mají směřovat, jaké by měly být za 5, 10 nebo 15 let. Chtěla bych vytvořit nějaké podpůrné prostředky, dokumenty, kuchařky, právě pro ředitele škol," řekla Renáta Zajíčková.

Praha 5 je zřizovatelem 13 základních škol a na jejich provoz dává 250 milionů korun ročně.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu