• Načítám...
>

Praha 5 rozvíjí vzdělávání v rámci projektu MAP II

  • 15. října 2021,
  • 22:20,
  • PRAHA 5,
  • Dagmar Kopečková

Městská část Praha 5 připomněla probíhající Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5. Projekt bude realizován do konce roku 2022, následně by na něj měly navázat projekty MAP III a MAP IV.

Stáhnout video
Reklama

V prostorách Základní a Mateřské školy Kořenského se konala konference, týkající se probíhajícího projektu s názvem MAP II, tedy Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5.

"Což je takový nástroj, který může využívat Praha 5 pro to, aby zkvalitňovala vlastně svoje školy, školky. Ale nejenom své, ale vlastně všechny školy, které jsou na území městské části Praha 5," uvedla Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5.

"Propojuje všechny aktéry působící ve vzdělávání, ať už zřizovatele, poskytovatele, nebo uživatele a zapojuje je do procesu plánování rozvoje vzdělávání na území městské části Praha 5 a městské části Praha - Slivenec," konkretizoval Petr Anděl, odborný garant projektu MAP MČ Praha 5.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Projekt stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů na základě místní potřebnosti a naléhavosti. 

"Obsahuje různé analýzy, vyhodnocování různých potřeb, a potom samozřejmě stanovování nějakých cílů. A jedním z těch výstupů například může být, jak se v dané lokalitě, v daných školách bude podporovat třeba čtenářská gramotnost nebo matematická gramotnost. Nebo se z toho projektu třeba může uhradit časopis, který popisuje školy, školky v té dané lokalitě. Čili to jsou pak takové dílčí výstupy," zmínila Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5.

Aktuální projekt bude realizován do konce roku 2022. V rámci konference byly představeny i navazující projekty: MAP III a MAP IV. Konkrétně MAP III by se měl zabývat spíše strategickým plánováním. 

"Místní akční plán III bude právě tady o tomto víceméně plánování, vyhodnocování těch potřeb, které v tom území jsou. A potom ten navazující,  Místní akční plán IV by měl být zase štědřejší, co se týče třeba financí," vysvětlila Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5.

Projekt je založen na dobrovolné spolupráci všech aktérů a klade si za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách a v dalších školských zařízeních.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu