• Načítám...
>

Výstava Lidová víra láká svou duchovní pestrostí

  • 24. listopadu 2021,
  • 15:44,
  • PRAHA 5,
  • Dagmar Kopečková

Víra vždy byla a bezesporu stále je neodmyslitelnou součástí našeho světa. Jaká však byla podoba víry před několika staletími například na venkově? Tímto tématem se zaobírá výstava Lidová víra.

Reklama

V prostorách Národopisného muzea Národního muzea, které se nachází v Letohrádku Kinských, je pro návštěvníky připravena unikátní výstava Lidová víra. Výstava se zaměřuje na pestrý duchovní svět venkovského člověka v období 18. a 19. století s přesahy do století 20.

"Zaměřujeme se hlavně na ty prvky lidové víry, které nebyly zcela v souladu s kanonickým pojetím křesťanství, takže se zaměřujeme právě na různé pomezní praktiky, které oscilovaly na pomezí mezi povoleným a zakázaným a z hlediska vesničanů to byla zcela normální a přirozená součást víry, ovšem nějaký učený bohoslovec by se nad tím zřejmě zhrozil," řekl Jiří Smlsal, spoluautor výstavy.

Víra byla po staletí neodmyslitelnou součástí života lidí. Samotný výklad víry se však velmi často mísil s magickým myšlením. Výstava proto představuje taktéž předměty, které byly součástí rituálů. Ty sloužily například k ochraně před různými druhy nebezpečí. 

"Nalezneme tady velké množství různých amuletů a prostředků, které opravdu už se nacházely na pomezí magie. Máme tady řadu předmětů, které měly zabránit živelným pohromám, jako jsou třeba trouby proti mračnům nebo meč proti mračnům," řekla Daniela Záveská, spoluautorka výstavy. 

Dalším z vystavených ochranných předmětů jsou také zvony, které vesnický lid ochraňovaly mimo jiné před bouří či krupobitím. Kromě ochranných předmětů jsou však návštěvníkům k dispozici i další mimořádné artefakty.

"Mezi další zajímavé předměty patří například dřevořezba, socha sv. Starosty, což byla světice, která byla zobrazovaná jako ukřižovaná žena na kříži. Dále můžeme spatřit řetězový dopis z období 2. sv. války nebo například dětskou rakvičku," řekl Jiří Smlsal. 

V rámci výstavy jsou k dispozici taktéž sluchátka, která odhalí mimo jiné například konkrétní zvuky zvonů. Ty návštěvníkům připomenou, jak onehdy zněl třeba umíráček či klekání.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu