Praha 6 se zapojila do Adaptační strategie

  • 25. července 2018,
  • 6:17,
  • PRAHA 6,
  • Kristýna Svobodová

Praha 6 se zapojila do programu strategie adaptace na klimatickou změnu. Stala se tak první městskou částí, která se do projektu hlavního města zapojila. Cílem programu je za pomoci občanů vytvořit tzv. pocitovou mapu, která určí kritická místa.

Reklama

ČR v posledních letech čelí zvýšené četnosti extrémních projevů měnícího se klimatu. Průměrné roční teploty vzduchu se zvyšují a počasí tak negativně ovlivňuje zdraví hlavně dětí a seniorů. MČ Praha 6 se proto zapojila do strategie adaptace hlavního města na klimatickou změnu. A to prostřednictvím vytvoření tzv. pocitové mapy. Zapojit se do tohoto projektu mohou také občané MČ.

"Jedná se o systematický sběr připomínek nějakého typu. V tomto případě je pocitová mapa analytický nástroj k získání určité zkušenosti od lidí. My se lidí ptáme, kde konkrétně na území MČ se cítí komfortně z hlediska klimatu a naopak, kde mají nějaký problém," řekl Jindřich Pinc, referent pro participaci veřejnosti. 

Na speciální mapě, která je umístěna na webových stránkách MČ, tak občané mohou označovat třeba lokality, kde je přes léto dlouhodobě vedro, místa, kde jsou problémy s vlhkostí nebo s čistotou vzduchu. 

"V té druhé části té pocitové mapy se ptáme na to, jaká konkrétní opatření by lidé umístili do svého blízkého okolí," řekl Jindřich Pinc.

To mohou být např. zatravňovací pásy nebo zasakovací povrchy. MČ by do budoucna chtěla také žádat investory o maximální využití prvků, které přispívají k ozdravení ovzduší. To znamená alespoň zatravňovat střechy budov.

"K tomu, aby MČ toto mohla vyžadovat, potřebuje k tomu určité nástroje. Takový zákon zatím nemáme, nicméně my sami, jako MČ, si můžeme dělat podobné programy, které si necháme minimálně schválit radou, a na základě těch potom můžeme vystupovat vůči investorům," řekla Eva Smutná, místostarostka MČ Praha 6. 

Výsledky nápadů a připomínek občanů na pocitové mapě Prahy 6 budou po skončení vyhodnoceny. Kvalitní podněty by mohly být zařazeny do plánu na realizaci v příštích letech.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu