Město chce, aby obce mohly mít předkupní práva

  • 15. dubna 2019,
  • 15:48,
  • PRAHA,
  • Natálie Forsterová

Praha chce pomocí novely zákona zajistit, aby obce mohly využít předkupního práva na nemovité věci na jejich území. S návrhem přišla radní Hana Marvanová. Více už v následující reportáži.

Reklama

Pražští radní chtějí, aby obce mohly využít předkupního práva na nemovité věci na jejich území. Návrh předložila radní Hana Marvanová ze Spojených sil pro Prahu na základě podnětů obcí i pražských MČ. 

"Jedná se o novelu zákona o majetku státu a navazujících zákonů s cílem posílit práva obcí v případě nabývání majetku, který stát prodává jako nepotřebný. V současnosti je to obrovský problém. Neexistuje žádná přednost pro obce a obce se mnohdy marně snaží dosáhnout toho, aby získaly nemovitý majetek," řekla Hana Marvanová, radní hl. m. Prahy.

"V momentě, kdy stát zjistí, že má nepotřebný a nevyužívaný majetek, tak se ho snaží prodat na volném trhu. To znamená, že územní samosprávy tam potom soutěží s normálními komerčními subjekty. A s ohledem na to, že často používaným způsobem prodeje je dražba, je tam potom velice ztížená možnost územních samospráv se nějakým způsobem na tom podílet, protože pochopitelně město nebo kraj si musí schválit ten limit, s jakým jde do dražby. To rozhodnutí je veřejné, tím pádem následně je potom významně znevýhodněna ta územní samospráva v té dražbě proti soukromým subjektům, které nezveřejňují svůj limit," řekl Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Podle materiálu, který navrhuje magistrát, by stát musel nemovitost nejprve nabídnout obci za cenu stanovenou podle znaleckého posudku. Ta by pak do 6 měsíců musela oznámit, zda má o získání nemovitosti zájem. Pražský primátor se nyní bude snažit prosadit tento návrh v Radě Asociace krajů a ve Svazu měst a obcí. V květnu by ho pak Praha mohla předložit zákonodárcům.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu