Bioodpad stále končí v komunálním odpadu

  • 15. května 2019,
  • 17:17,
  • PRAHA,
  • Jaroslav Šetlík

Téměř pětinu komunálního odpadu v Praze tvoří bioodpad. Aby se toto množství snížilo, nabízí Pražské služby možnost zapůjčení tzv. kompostejneru. Tedy popelnice, která je určena pro bioodpad.

Reklama

Počet Pražanů, kteří třídí bioodpad, stále přibývá. Za posledních 7 let ho svezly Pražské služby více než 47 tisíc tun.

"Není to ale samozřejmě kompletní množství bioodpadu, které se vyprodukuje v Praze. Je to číslo, se kterým může naše společnost operovat. Uvádí se, že až 40% bioodpadu se nachází ve směsném komunálním odpadu. To znamená, že ten biologicky rozložitelný odpad je pak spálen v ZEVO Malešice nebo se někdy ukládá na skládku. Je to skutečně škoda," řekl Radim Mana, tiskový mluvčí Pražských služeb.

Tomu by se dalo zabránit zařazením pravidelného svozu bioodpadu tak, jako je tomu v případě např. skla či plastů.

"Kdyby se hnědé popelnice objevily v ulicích Prahy, to je jedna z možností, nebo když Pražanům dáte možnost toho, aby si např. zdarma zapůjčili kompostejner, tzn. komunitní kompostování, to je také jedna z možností," řekl Radim Mana.

Zapůjčení tzv. kompostejneru nabízí Pražské služby. Toho v současné době využívá více než 13 tisíc Pražanů. Bioodpad je možné odvážet také do sběrných dvorů.

"Magistrát hl. m. Prahy se velice snaží podporovat sběry bioodpadu. Máme k tomu např. po celé Praze 19 sběrných dvorů. Největší z nich je ve Slivenci a také v Malešicích. Za loňský rok je nutno podotknout, že toho lidé opravdu využívali a bylo svezeno celkem 11 717 tun odpadu po celé Praze," řekl Tadeáš Provazník, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

Mimo to si mohou Pražané pronajmout popelnici na bioodpad. Cena za její zapůjčení a pravidelný vývoz se pohybuje kolem 800 korun ročně. Zažádat si o tuto službu můžete prostřednictvím webových stránek nebo zákaznické linky Pražských služeb.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu