Praha plánuje snížit emise do roku 2030

  • 10. června 2019,
  • 12:52,
  • PRAHA,
  • David Wilczek

Vedení Prahy chce do 10 let snížit množství emisí CO2 o 45% a do roku 2050 chce, aby bylo město bezuhlíkové. Plán na snižování emisí uhlíku by měl být hotov zhruba za rok.

Stáhnout video
Reklama

Vedení hl. m. Prahy připravuje plány na snížení množství emisí CO2. Ty by měly být předloženy už na příštím zastupitelstvu. 

"Nyní se připravuje tisk do rady, podle kterého bychom měli vyhovět doporučení mezinárodního paktu pro klimatickou změnu. Závazek by měl být 45% snížení do roku 2030 a zároveň do roku 2050 by se měly ty emise CO2 snížit na nulu," řekla Jana Plamínková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí.

K tomuto účelu byla zřízena speciální komise, v níž zasedne bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. Ta se bude zaobírat primárně 4 oblastmi - udržitelnou energií a mobilitou, cirkulární ekonomikou a adaptační strategií na změnu klimatu.

"Cílem města je postupně vyhlásit aukce a tendrovat elektřinu pro město, která by měla větší a větší podíl obnovitelných zdrojů energie. Zároveň chceme využít rozličných dotačních programů evropských, které tady jsou, kdy MČ mohou instalovat obnovitelné zdroje, fotovoltaické panely, na školy a veřejné budovy," řekl Martin Bursík, hlavní poradce odborné komise.

Tým, zabývající se cirkulární ekonomikou, se zaměří hlavně na třídění odpadu a využití bioplynové stanice.

"Téměř polovina komunálního odpadu, který v tuto chvíli jde do spalovny, je biologicky rozložitelný odpad, který lze energeticky využít. Praha plánuje využití v bioplynové stanici, kdy ten bioplyn lze využívat pro dopravu," řekl Martin Bursík.

Pražský magistrát zároveň plánuje snížit množství zplodin z výfukových plynů zavedením mýtného a emisních zón.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu