V Praze 9 učí seniory pracovat s počítačem

  • 12. června 2019,
  • 18:39,
  • PRAHA,
  • Jana Holubová

Senioři v Praze 9 mají možnost naučit se zdarma pracovat s počítačem. Hodinové kurzy mohou navštěvovat v Aktivizačním centru pro seniory, kde se například naučí jak odeslat email s přílohou či jak si stáhnout fotografie. Zároveň mají příležitost aktivně trávit volný čas.

Reklama

V Aktivizačním centru pro seniory se mohou starší lidé, handicapovaní nebo lidé, kteří se cítí vyčleněni ze společnosti, zdarma naučit základy práce s počítačem. Motivace k účasti v takovém kurzu jsou různé.

"Velmi často tam zaznívá, že vlastně nechtějí být na okraji společnosti, že vnímají to, když nemohou ovládat počítač, jako takovou druhou negramotnost. Úřady se digitalizují, takže ta komunikace přes počítač je stále více zastoupena v našich životech. Nechtějí být prostě stranou," řekla Andrea Dunděrová, vedoucí, Aktivizační centrum pro seniory.

"Nejvíce jim to přináší ten pocit té potřebnosti, toho uplatnění, takovou tu radost z toho setkávání se a hlavně vytržení z osamělosti," řekla Michaela Žáčková, ředitelka Střediska sociálních služeb MČ Praha 9.

Přijít na kurz může i ten, kdo s počítačem nikdy nepracoval. Lektorka výklad vždy přizpůsobuje dosavadním zkušenostem účastníků a začíná se s úplnými základy, jako je např. práce s textovým dokumentem.

"Potom vytvoříme nějaký dopis, pozvánku nebo přání, uložíme si ho do složky a jdeme na internet. Učíme se jednoduché emaily, emaily s přílohou a prohlížení internetu," řekla Andrea Dunděrová.

Senioři, kteří na kurzy nějakou dobu docházejí, už umí ledacos. Není pro ně např. problém orientovat se v online jízdním řádu nebo poslat vnoučatům email s přiloženou fotografií.

anketa

Počítačové kurzy jsou zdarma. Ale je na ně potřeba předchozí registrace. Lektorka pak sestaví skupiny, které se od září do června pravidelně scházejí.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu