Jednotky čestné stráže předvedly své umění

  • 15. června 2019,
  • 14:26,
  • PRAHA,
  • Lenka Castillo

Na Staroměstském náměstí se konal 12. ročník mezinárodní přehlídky exhibičních vystoupení jednotek čestných stráží - DrillFest. Zúčastnili se ho vojáci z České republiky, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Přehlídka se do centra hlavního města vrátila po pěti letech.

Reklama

Jednotky čestné stráže z několika zemí přijely na Staroměstské náměstí, aby se již podvanácté předvedly v plné kráse a zbroji. Všichni vojáci čestných stráží porovnávali svá umění prostřednictvím cviků se zbraněmi a výzbrojí. Podle velitele posádkového velitelství Praha jsou to ti nejlepší z nejlepších.

"Zvládli techniku cvičení se zbraní na nejvyšší úrovni a sami sestavují program. Vidíte sami, že jsou zbraně nabité, ale pouze slepými náboji. Je to součást vystoupení a je velice impresivní. Cviky se zbraněmi a s výzbrojí, kterou mají vojáci k dispozici, je jakási forma soutěžení. Proto jsme se rozhodli, že budeme pořádávat tento typ závodění zde v Praze," řekl Milan Virt, velitel Posádkového velitelství Praha.

Přehlídku sledovali nejen pozvaní hosté, mezi nimiž byli politici, zastupitelé města či členové diplomatického sboru, ale i stovky nadšených přihlížejících.

anketa

"V principu lze říci, že všichni ti vojáci, kromě těch protokolárních čestných povinností mají své další úkoly - ať už se jedná o běžné úkoly výcviku všeobecné vojenské přípravy, případně mají další specifické úkoly v rámci mobilizační připravenosti v různých státech a nebo i v dalších kolech," řekl Tomáš Halačka, Posádkové velitelství Praha.

Letošní ročník byl specifický nejen tím, že se ho účastnilo nejvíce drill týmů v historii, ale i tím, že jeho čestnými členy byli velitelé posádek hlavních měst, kteří se zúčastnili společné jubilejní 25. konference.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu