Praha 11 se zaměřila na bezpečnost občanů

  • 15. června 2019,
  • 15:06,
  • PRAHA,
  • Lucie Sinková

Radnice městské části Praha 11 si dala za cíl zvýšit bezpečnost. Projekt, který vznikl už v roce 2007, dostal opět zelenou. Vloni do něj zapojila městská část také ty nejmenší občany, školáky. Zrodil se tedy další projekt s názvem - Bezpečnost veřejného prostoru na Jižním Městě očima dětí.

Reklama

Praha 11 se zaměřila na bezpečnost svých občanů. Proto vypracovala projekt Bezpečné Jižní město.

"Je to projekt, který vznikl už někdy v roce 2007/8 na základě sociologického průzkumu mezi občany, z toho vznikl podnět na to věnovat se otázkám bezpečnosti hlavně v tom preventivním slova smyslu. Ten projekt ve svém počátku obsahoval nějakých 14 kapitol, které se věnovaly bezpečnosti dopravy, regeneraci Jižního města," řekl Pavel Krčílek, vedoucí oddělení krizového řízení, MČ Praha 11.

Tento projekt zahrnuje také tzv. bezpečné mapy, které obyvatelům této MČ vše podrobně přibližují vizuální formou.

"Do mapy jsme zanesli ty nejklíčovější oblasti, které mohly zajímat a na základě toho jsme pak i logicky navázali projekt, který prezentoval pan Veselý, který se týká konkrétně bezpečnosti Jižního města z pohledu dětí, které samozřejmě tu problematiku vnímají poněkud jinak," řekl Pavel Krčílek.

"Projekt Bezpečnost na Jižním městě očima dětí vznikl v loňském roce ve spolupráci s úřadem MČ a vznikl s myšlenkou, že projekt prevence bezpečnosti na Jižním městě může získat další vrstvu," řekl Martin Veselý, koordinátor projektu.

Nyní jsme ve fázi, kdy se znovu do těch škol vracíme a projednáváme s těmi dětmi, jak to vidí dneska. Bezesporu je tam hodně podnětů, které budeme vést v patrnosti a budeme se snažit vyřešit ty věci, které oni vidí, ze svého pohledu," řekl Petr Jirava, radní MČ Praha 11.

Za nejkritičtější místa děti označily zastávky metra Opatov, Roztyly a Háje. Právě na tyto lokality se Praha 11 v budoucnu zaměří.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu