Zastupitelstvo řešilo opravu Libeňského mostu

  • 23. června 2019,
  • 21:01,
  • PRAHA,
  • David Wilczek

Magistrátní výbor pro dopravu projednal detaily oprav Libeňského mostu. Trvat by měly 32 měsíců a uskutečnit se od září 2022 do dubna 2025. Podle opozice je tento plán nereálný a vzbuzuje pochybnosti.

Reklama

Náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr představil zastupitelstvu aktuální situaci týkajících se oprav Libeňského mostu. K diskuzi byli přizvání i odborníci z TSK. Cílem debaty bylo vyvrátit nejasnosti, které kolem této stavby veřejností kolují.

"Nyní probíhá výběr zhotovitele pro projekt. Letos bychom měli dělat běžné údržbové práce a v příštím roce bychom měli začít s opravou pilířů a základů," řekl Adam Scheinherr - náměstek primátora hl. m. Prahy.

Rozkol koalice a opozice nastal hlavně v termínech zahájení a dostavby Libeňského mostu.

"Hlavním problémem varianty, kterou navrhuje pan náměstek Scheinherr, je doba, na kterou se bude čekat na vydání stavebního povolení. Tam se dá očekávat, že jen projednání té dokumentace, pakliže by byla hotová, bude 6 - 8 let. To znamená, že se spolu s realizací té opravy dostáváme na dobu za 12 - 15 let," řekl Ondřej Martan - zastupitel hl. m. Prahy.

"My bychom příští rok měli zahájit rekonstrukci základů a zesílení základů a pilířů. A v návaznosti někdy na konci roku 2021 zahájit rekonstrukci té hlavní klenbové části, takže rozhodně ne 12 let," řekl Adam Scheinherr - náměstek primátora hl. m. Prahy

Rozpor vyvolal i plán rekonstrukce stavby, který počítá se zúžením průjezdného profilu mostu pro osobní vozy. To by se mohlo negativně projevit v případě dopravní nehody, kdy by hrozilo ochromení provozu přes tuto klíčovou komunikaci. Podle Adama Scheinherra se s touto situací do budoucna počítá a není potřeba se jí obávat.

"To tramvajové těleso bude vyvýšené, normálně se tam jezdit nebude, ale v případě havárie tam bude nájezdný obrubník, na který se bude moci najet a využít jako objízdnou trasu," řekl Adam Scheinherr - náměstek primátora hl. m. Prahy

Podle poslední aktualizace by se měly náklady na opravu stavby pohybovat kolem 480 milionů korun. Rekonstrukce bude dále zahrnovat i vybudování nových přeložek inženýrských sítí ve výši 80 miliónů.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu