Život 90 přibližuje téma násilí na seniorech

  • 23. června 2019,
  • 21:18,
  • PRAHA,
  • Jana Holubová

Diskriminace či týrání seniorů je citlivé, avšak reálné téma, na které blíže upozornila organizace Život 90. Na tuto a další instituce, které pomáhají seniorům v nouzi, se obrací stále více obětí. Způsob, jak tyto tíživé situace řešit, je v tuto chvíli složitý a zjednodušit by jej mohla novela antidiskriminačního zákona.

Reklama

Organizace Život 90 v rámci Světového dne proti násilí na seniorech připomněla důležitost diskuzí nad tímto tématem. Už téměř 30 let poskytují pomoc seniorům v tíživé situaci a jejich blízkým například provozováním tísňové linky.

"Poskytujeme pečovatelskou službu, máme komunitní centrum v centru Prahy, máme tady rozsáhlou klubovou činnost, profesionální divadlo, poskytujeme poradenskou činnost," řekl Jaroslav Lorman, ředitel Života 90.

Na tísňovou linku se často obracejí senioři, kteří se cítí zneužíváni. V momentě, kdy jim ale organizace nabídne pomoc s řešením situace, tuto pomoc značná část obětí odmítá.

"Ti lidé mají tendenci přijmout tu logiku, že si to vlastně zaslouží, že je to výsledek jejich výchovy a že to musí trpně snášet, což je nesmysl," řekl Jaroslav Lorman.

Tento problém a i některé další by mohla vyřešit novela antidiskriminačního zákona, která například přináší neziskovým organizacím možnost seniora zastupovat a podat za něj žalobu. V tuto chvíli se totiž oběť musí domáhat svých práv sama a navíc dokazovat, že se jí bezpráví opravdu stalo.

"Musí dokazovat, že ta diskriminace proběhla, což si asi všichni umíme představit, že v některých případech je to nemožné. Kdežto na druhé straně ten subjekt, který se domněle té diskriminace dopouští, může i někde poměrně snadno prokázat, že to jeho chování nebylo v zájmu diskriminace," řekla Monika Červíčková, poslankyně.

Další změnou, kterou novela přináší, je tedy přenos důkazního břemene, kdy má i žalovaná osoba za úkol prokázat svůj záměr a průběh situace. Týrání seniorů se netýká pouze domácího prostředí.

"V těch zařízeních sociální péče v domovech pro seniory nebo v domovech se zvláštním režimem funguje možnost podat stížnost. Na jejím základě pak může přijít do zařízení inspekce kvality sociálních služeb, která má nějaké postupy, zda tam dochází k zanedbávání nebo fyzickému týrání," řekla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy.

I přes tyto možnosti a legislativní úpravy je ale stále nejdůležitější poskytovat seniorům lidský přístup a možnost si otevřeně promluvit.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu