Praha opraví a pronajme přes dva tisíce bytů

  • 11. července 2019,
  • 17:17,
  • PRAHA,
  • Jan Varga

Reklama

Vedení města si nechalo zpracovat první analýzu stavu bytového fondu. Vyplývá z ní například, že výstavba nových bytů v režii MČ se v posledních čtyřech letech úplně zastavila. Radnice naopak za stejné období na pět tisíc bytů odprodaly.

"Došlo až k téměř neexistující obecní bytové výstavbě, takže je výrazný úbytek až prakticky neexistence výstavby obecních bytů. To znamená, že když se podíváme do toho evropského srovnání, tak v tom počtu obyvatel na ten jeden obecní byt jsme na tom zhruba jako Budapešť,to je nějakých 44, ale ta města, která jsou našimi vzory, ať už je to Vídeň, Berlín, to jsou ti, kteří si ponechali největší podíly obecního bytového fondu, to je kolem 8 - 10 obyvatel, to je čtyřikrát méně," řekl Tomáš Lapáček, ředitel sekce strategií a politik IPR hl. m. Prahy.

Metropole společně s MČ vlastní kolem 31 tisíc bytů. Od roku 2015 MČ opravily více než 2 000 bytů a u dalších 2 000 zmiňují nutnost oprav do budoucna. Tomu může pomoci půl miliardová finanční dotace od vedení města.

"Je samozřejmě na rozhodnutí MČ, co se s těmi byty udělá, takže jsou MČ, které se snaží co nejrychleji opravit ty byty a znovu je obsadit. Nicméně jsou MČ, které mají třeba 300 prázdných bytů, které jsou prázdné dlouhodobě a ty my chceme pomocí nabídky nějaké dotace motivovat k tomu, aby je rekonstruovali za peníze magistrátu a pak je mohli pronajmout," řekl Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy.

Obecní byty v Praze podle analýzy využívají nejvíce lidé, kteří k nim mají smlouvy na dobu neurčitou. Ty často pochází z předrevolučních let. Město tak bude chtít působit na MČ, aby opravené byty nabídlo nájemníkům, kteří vykonávají potřebné profese.

"My bychom chtěli, aby minimálně 50 % z těch bytů, co se zrekonstruují za ty magistrátní peníze, bylo obsazováno podle magistrátních pravidel s tím, že by to byli prioritně lidé z té dané MČ, nicméně podle pravidel magistrátu, která jsou uzpůsobena tomu, že jsou prioritní nějaké skupiny obyvatel, jako jsou učitelé, policisté, senioři, zdravotně postižení nebo lidé v sociální tísni," řekl Adam Zábranský.

Dotaci MČ bude schvalovat rada města na srpnovém jednání. Pak bude vyhlášena dotační výzva. Podle IPR hlavního města bude významná privatizace obecních bytů pokračovat i v blízké budoucnosti. Město sice může do privatizací v MČ zasáhnout, v koalici k tomu ale zatím není shoda. Zástupci Spojených sil pro Prahu jsou totiž proti odebírání pravomocí městským částem.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu