Praha má první učitele polytechnického vzdělání

  • 2. října 2019,
  • 19:02,
  • PRAHA,
  • David Wilczek

V prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice byly učitelům předány certifikáty o absolvování polytechnického vzdělání. Jedná se historicky o první skupinu kantorů, kteří absolvovali toto praktické studium, aby následně mohli rozvíjet zručnost samotných studentů.

Reklama

Úkolem polytechnického vzdělávání je rozvíjet nejen obecnou motoriku, ale i kreativitu žáků základních škol. Tyto dovednosti se však musí pedagogové nejprve naučit. První skupinu kantorů, která absolvovala toto vzdělávání, ocenil radní hlavního města Prahy Vít Šimral v Brožíkově sále Staroměstské radnice.

"Je to obecná příprava na to, aby se děti nebály pracovat rukama, aby se kromě těch 2 palců, které používají na smartphony a tablety, naučily používat ruku celou," řekl Vít Šimral, radní hl. m. Prahy.

"Problém je, že dnes tyto děti neviděly pracovat už žádného dědečka. Kdežto moji vrstevníci ano. Jeden můj dědeček byl truhlář a druhý byl obuvník," řekl Roman Pommer, předseda představenstva Hospodářské komory MHMP.

Certifikát o absolvování získalo 23 učitelů ze 3 MČ. A to konkrétně z Prahy 4, 8 a 12.

"My jsme měli tu výuku rozdělenou do obou pololetí. Dohromady to sestávalo z 10 návštěv Polytechnického hnízda, přičemž ta návštěva byla organizována do čtyřhodinového výukového bloku," řekl Michal Marád, zástupce ředitelky ZŠ Glowackého.

"Samozřejmě jsme v tom viděli spoustu nových zkušeností pro žáky. A to je asi to, co motivovalo nejenom nás, ale viděli jsme, že tu motivaci předáme hlavně na žáky, že se budou mít možnost setkat s něčím novým," řekla Gabriela Sloupová, zástupkyně ředitelky ZŠ Glowackého.

"Pro mě byl značný přínos ten, že já jsem jako žák takové programy neabsolvoval. Já jsem místo pracovních dílen měl tělocvik a informatiku, takže jsem o sobě ve srandě říkal, že jsem stejné dřevo jako ti žáci. Takže pro mě osobně to opravdu mělo přínos ten, že jsem se s těmi žáky opravdu učil," řekl Jan Musil, učitel ZŠ Ohradní.

Toto praktické vyučování pomáhá nejen k rozvoji zručnosti žáků, ale zároveň podporuje jejich zájem o řemeslné obory. Právě ty totiž dlouhodobě trpí nedostatkem studentů, potažmo absolventů.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu