Audity odhalily pochybení v sociálních zařízeních

  • 29. listopadu 2019,
  • 22:11,
  • PRAHA,
  • Lukáš Kubát

Nové zprávy o hospodaření pobytových sociálních služeb zřizovaných hlavním městem ukázaly na mnohamilionové uniky financí. Jednalo se například o porušování předpisu o veřejných zakázkách, zneužívání městského majetku nebo proplácení mezd vyššímu počtu zaměstnanců, než kolik jich v zařízení reálně pracovalo. Dva ze tří ředitelů těchto zařízení už abdikovali na svoji funkci.

Reklama

Praha udělala audit 3 organizací, které poskytují pobytové sociální služby a jsou zřizovány hlavním městem. Auditoři zjistili pochybení, které poukazuje na mnohamilionové finanční úniky.

"Moje obava, že jde o selhání systému kontrol příspěvkových organizací, se potvrdila. Jsou poměrně závažné nálezy, které ukazují, že v těch zařízeních se ne vždy hospodařilo efektivně s veřejnými prostředky," řekla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy.

A k jakým problémům v těchto zařízeních docházelo?

"Neoprávněné čerpání limitů na mzdy, kdy 2 z těch 3 organizací dlouhodobě neměly naplněný limit zaměstnanců, měly méně zaměstnanců, než bylo řečeno, že mají mít. Ale čerpaly 100 % těch limitů na mzdy. Dále se ukázalo, že v těch zařízeních neprobíhají výběrová řízení v případech, kdy probíhat měla, takže byl porušen princip transparentnosti," řekla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy.

Ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján a ředitelka domova ve Zvíkovci Jana Česká kvůli výsledkům auditu rezignovali. Magistrát se bude rozhodovat, jestli podá trestní oznámení na bývalé vedení těchto organizací, ale třeba i na úředníky, kteří pochybili při kontrolách. Zároveň by se systém kontrol měl úplně změnit.

"Odbor kontrolních činností bude spolupracovat s věcně příslušnými odbory, které budou společně vysílat kontroly tak, aby nám neunikly ty souvislosti, aby nemohlo dojít k nehospodárnému využívání finančních prostředků. Dále pak jsou nějaká dílčí opatření. Např. vybavení služebních vozů systémy GPS a podobně, aby bylo pod kontrolou využívání těch vozidel," řekla Milena Johnová.

V současné době probíhá audit ještě ve 2 zdravotnických zařízeních. A to sice v Poliklinice Praha a v nemocnici následné péče.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu