Opravu Karlova mostu bude řídit nová komise

  • 17. února 2020,
  • 21:59,
  • PRAHA,
  • David Wilczek

Vedení hlavního města zřídilo odbornou komisi, která bude koordinovat a dohlížet na opravu klíčového zdiva Karlova mostu. V letošním roce by mělo dojít k diagnostice několika desítek tisíc kamenů. Podle odhadů by tato rekonstrukce měla zabrat 10 i více let.

Reklama

Karlův most je druhý nejstarší dochovaný kamenný most v ČR. Tato národní kulturní památka má nejen historickou, ale i společenskou hodnotu. Proto její oprava vyžaduje nejšetrnější zásah. Vedení hlavního města proto zřídilo novou odbornou komisi, která bude dohlížet na rekonstrukci lícového zdiva.

"Aby se v tom procesu opravy Karlova mostu neudělala jakákoliv chyba, tak zřizuji komisi na té nejvyšší úrovni, komisi Rady hl. m. Prahy, která bude složená z největších odborníků na dané téma. Bude muset odsouhlasit celý postup té přípravy," řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy.

Poslední velká oprava Karlova mostu proběhla v letech 2004 až 2009, kdy se měnilo zábradlí. Historici se však nemohli shodnout, z jakého lomu by měl být kámen použit. Právě nově ustanovená komise by měla těmto situacím zabránit.

"Já věřím, že tato komise, která dnes vznikla, by tomuto měla předejít. Že na této komisi by se právě odborníci měli shodnout na finální podobě, rsp. na materiálu, ze kterého by se měl Karlův most opravovat," řekl Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu ZHMP. 

Odborníci by měli zasednout během 2 měsíců. Nejprve bude potřeba schválit diagnostiku pláště mostu.

"Další věc, kterou je nutné odsouhlasit co nejdříve, je to, jak začnou diagnostické práce. Nejdříve to budou diagnostické práce in situ, tedy přímo na mostě. Následně možná i nějaké kameny budou zvlášť podrobovány diagnostice i mimo," řekl Adam Scheinherr.

Restaurátoři budou muset prověřit kvalitu zhruba 60 tisíc kamenů a následně zahájit postupnou výměnu a opravu. Vzhledem k náročnosti prací je velmi těžké určit, kdy bude rekonstrukce dokončena. Podle předběžných odhadů to může zabrat 10 a více let.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu