Praha spustila projekt koordinátora plánování

  • 18. února 2020,
  • 21:03,
  • PRAHA,
  • David Wilczek

Pražané dostanou víc příležitostí k tomu, aby promluvili do rozvoje veřejného prostoru tam, kde žijí nebo pracují. Pomoct k tomu má pilotní program „koordinátorů participativního plánování“, do kterého se zapojí dvanáct městských částí.

Reklama

Hlavní město spustilo nový pilotní program, který má pomoci městským částem s komunikací participativního plánování prostřednictvím koordinátorů. Jejich úkolem bude „vtáhnutí“ veřejnosti do projektů, jako jsou například větší rekonstrukce ulic, sportovišť či parků. 

Koordinátoři participace budou mít na starosti  kontakt mezi médii a občany. Sice to bude znamenat více energie na začátku toho projektu, ale jsme si jisti, že v konečném důsledku  je ten proces mnohem rychlejší, vysvětluje cíl projektu, náměstek primátora hl. m. Prahy, Adam Scheinherr.

Jednotlivé projekty participativního plánování realizuje od roku 2015 městský Institut plánování a rozvoje (IPR), který zorganizoval např. procházky s odborníky apod. Vzhledem k velké poptávce po tomto typu akcí má institut za úkol předat městským částem know how, aby si v budoucnu mohly participativní plánování řídit samy.

"Slepit ten celý proces tak, aby člověk zjistil co občané opravdu potřebují a aby z toho byl nějaký použitelný výstup pro architekta, který potom navrhne například náměstí je docela složité. A ten koordinátor by měl té městské části pomoc přesně s tímto. A my jako IPR jim budeme poskytovat podporu," vysvětluje vedoucí kanceláře participace IPR hl. m. Prahy, Milan Brlík. 

Nejprve institut prověří reálné potřeby každé městské části, která byla do pilotního projektu přihlášena. A následně ověří znalosti a zkušenosti místních úředníků s participativním plánováním. Pak už bude moci do procesu vstoupit i koordinátor.

"Spolu s úřadem městské části vytvoříme a s koordinátorem vytvoříme plán procesu. To znamená, jakým způsobem se třeba bude revitalizovat náměstí, jak se zeptáme občanů na jejich potřeby, které by to náměstí mělo pokrýt," doplňuje Milan Brlík,  vedoucí kanceláře participace IPR hl. m. Prahy. 

Pilotní program potrvá dva roky, pak se vyhodnotí jeho výsledky a v případě úspěchu se rozšíří na celou Prahu. 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu