Nájemci nebytových prostor mohou žádat o slevu

  • 22. května 2020,
  • 13:31,
  • PRAHA,
  • Jan Varga

Rada Prahy schválila strategii rozdělování slev na nájemném v nebytových prostorách v majetku hlavního města. Žadatelé musí splnit několik podmínek, které Praha vytyčila. Své žádosti mohou zasílat elektronicky prostřednictvím formuláře na realitním portálu Prahy.

Reklama

Nájemci nebytových prostor, které jsou v majetku Prahy teď mohou žádat o slevy na nájemném. Rada hlavního města odsouhlasila strategii, podle které se budou slevy na nájemném udělovat. Stačí vyplnit formulář na pražském realitním portálu.

"Nájemci, kteří budou mít zájem o slevu z nájemného mohou prostřednictvím webového formuláře umístěného na realitním portálu Prahy požádat o slevu z nájemného. Zároveň ale Praha chce být v pozici toho, kdo nechce být klamán, tedy ty subjekty musí splňovat některé standarty," říká Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu). 

Žadatel tedy nesmí být vůči městu dlužníkem a nesmí s ním být ani v soudním sporu. Praha se zaměřuje na pomoc menším podnikatelům, nájemce tedy nesmí mít za poslední účetní období obrat více než tři sta milionů korun. Nájemce zároveň musí splňovat pravidla označování provozoven v Pražské památkové rezervaci na kulturních památkách. 

"My teď sesbíráme všechny žádosti a počkáme, jak se do toho vloží stát. My jsme připraveni ve vybraných segmentech dát stoprocentní slevu, nikoliv plošnou," dodává Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu). 

Nájemci mohou o slevu nájemného žádat prostřednictvím webového formuláře až do třicátého června letošního roku. Zároveň musí podpisem stvrdit čestné prohlášení, že žadatel splňuje všechny podmínky, které Praha stanovila.  


Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu