Nový hrad u Kunratic nesloužil jen k odpočinku

  • 16. září 2020,
  • 19:42,
  • PRAHA,
  • Jan Varga

Nový hrad u Kunratic je zajímavým výletním místem. Od roku 2013 je prostor bývalého hradu opraven a zjednodušen přístup pro veřejnost. Hrad nechal postavit Václav IV. na počátku patnáctého století. Po jeho smrti byl zdevastován a už nikdo ho neměl zájem opravit.

Reklama

Nový hrad u Kunratic je zřícenina královského hradu v Kunratickém lese, jehož stavbu nařídil král Václav IV. na počátku patnáctého století. Za poměrně krátkou dobu existence tohoto sídla, stačily zdi hradu zažít mnoho zásadních, dějinných událostí.

"V roce 1407 ještě nestál, ale v roce 1408 už se tam podepisovaly důležité listiny. V roce 1419 v jeho zdech zemřel král. O Silvestru následujícího roku přitáhli lidé, kteří ho v následujícím měsíci zbořili. Ale přesto se do tohoto relativně krátkého časového úseku vešla celá řada událostí, které stojí za to, aby zůstaly v paměti," uvedl Jiří Bartoň, historik. 

Hrad měly několikrát navštívit takové osobnosti jako byl Jan Hus nebo Jan Žižka. Právě tady se měl také král Václav dozvědět o defenestraci jím dosazených novoměstských konšelů, která u něj vyvolala záchvat zuřivosti, následovaný lehkou mrtvicí. Osobnost Václava dodnes budí rozpaky. Někteří ho vnímají jako špatného krále a opilce. Snadno se tak ale zapomene na jeho pozitivní stránky.

"My jsme zvyklí celou řadu staveb spojovat například s Karlem IV.  Král Karel IV. byl třeba u položení kamene, ale to, jak se ty stavby vyvíjely a dokončovaly, pokud se dokončily, tak to už je zásluha Václavova. Václav velice dbal na výstavbu v oblasti Prahy. Dokázal i válčit a na českém území sjednali několikrát jeho vojáci pořádek," upozornil Jiří Bartoň, historik.

Nový hrad u Kunratic měl sloužit jako místo králova odpočinku. Po jeho dostavbě zde panovník trávil více a více času. Kdo s ním tedy chtěl jednat, musel se za ním rozjet Na Nový hrad u Kunratic, a tak se toto místo stalo i významným úředním a panovnickým sídlem.  Historik Jiří Bartoň se bádání o hradu věnuje už čtyřicet let. Kromě toho, že je autorem jeho dobové podoby, zřejmě přišel také na to, kde stála druhá palácová budova, o které se dlouho nevědělo. 

"Vytáhl jsem si xylografii ze Světozoru, která vyšla v devatenáctém století. Srovnával jsem ji s mapami, a také jsem jí prošel v terénu. Dnes už se objevuje v literatuře, že velmi pravděpodobně stála druhá palácová budova tam, kde vlastně teď nic není. Měla nejméně dvě poschodí. Takže nic malého,"popsal Jiří Bartoň, historik.

Po dobytí hradu v roce 1420, bylo sídlo vypáleno a srovnáno se zemí. Později už nikdo neprojevil zájem hrad obnovit. Od roku 1965 je zřícenina chráněnou kulturní památkou. V roce 2013 nechal Magistrát hlavního města Praha provést na území hradu rozsáhlou sanaci zbytků stavby. Zdivo bylo částečně doplněno a staticky zajištěno. Přes šíjový příkop byl postaven nový dřevěný most. Dnes je Nový hrad u Kunratic příjemným, výletním místem.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu