PVK získaly certifikát protikorupčního managementu

  • 19. listopadu 2020,
  • 9:28,
  • PRAHA,
  • Lukáš Kubát

PVK úspěšně prošly certifikačním auditem protikorupčního managementu. Staly se tak první firmou v České republice, která tento certifikát získala prostřednictvím certifikační autority Bureau Veritas.

Reklama

Pražské vodovody a kanalizace se mohou chlubit certifikačním auditem protikorupčního managementu.

"Pražské vodovody a kanalizace mají už několik let zaveden takzvaný Compliance program, kde jsou nastavena pravidla na to jak se chovat, abychom minimalizovali a předcházeli korupci při vykonávání našich činností. A jedinečné je to určitě v tom, že jsme jako první České republice získali tento certifikát od certifikačního orgánu Bureau Veritas," popsala Martina Hamalová, manažerka jakosti PVK.

Norma představuje specifický soubor standardů pro implementaci protikorupčních postupů, pravidel a kontrol s cílem předcházet nežádoucím situacím.

"Krom školení zaměstnanců v tom, jak se mají chovat když se setkají s korupcí, tak jsou další pravidla a opatření. Hloubkově si prověřujeme i naše dodavatele, se kterými spolupracujeme. Prověřujeme si také zaměstnance před jejich nástupem do PVK. Dále máme analýzu rizik, kdy vyhledáváme rizika, která by mohla nastat při činnostech, které by vedly ke korupci," doplnila  Martina Hamalová, manažerka jakosti PVK.

PVK usilovaly o získání certifikátu protikorupční managementu i kvůli svému většinovému akcionáři společnosti Veolia.

"Věříme tomu, že se tak potvrdilo, že dlouhá léta bojujeme s korupcí, a že tu máme nastavenu takovou kulturu, že je to pro zaměstnance naprostou samozřejmostí," zdůraznila Martina Hamalová, manažerka jakosti PVK

Samotný certifikát je tak pro PVK potvrzením, že firemní politika a etika zde jde tím správným směrem.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu