Hlavní město převzalo nové elektromobily

  • 27. listopadu 2020,
  • 14:18,
  • PRAHA,
  • David Wilczek

Hlavní město převzalo elektrovozy značky Nissan, které budou sloužit pro různé příspěvkové organizace napříč hlavním městem. Nakoupeny byly ve snaze o snížení emisí pevných částic a oxidů dusíku z dopravy a snížení hlukové zátěže v městském prostředí.

Reklama

Vedení hlavního města převzalo prvních 14 elektrovozů. Ty budou sloužit zejména příspěvkovým organizacím. Zpracováním analýzy projektu a následným výběrem dodavatele automobilů byla pověřena městská společnost Operátor ICT, která patří k hlavním iniciátorům rozvoje elektromobility v Praze.

"Společnost Operátor ICT začala pro Prahu připravovat celé ty podmínky soutěže i předvýběr těch příspěvkových organizací, které by to měly dostat, v roce 2018, pak se pro to sháněly peníze a v roce 2020 pak probíhala soutěž, na základě které teď probíhá ta dodávka," řekl Matěj Šandor, místopředseda představenstva spol. Operátor ICT.

"Celkem jde tedy o pořízení 34 elektromobilů pro celkem 28 městských příspěvkových organizací, jako jsou například školy, dětské domovy, domovy pro seniory, ale například i botanická zahrada. Na základě vysoutěžené zakázky, která byla realizovaná společně s odborem služeb hlavního města Prahy a byla spolufinancovaná ze státního fondu životní infrastruktury," řekl Michal Fišer, ředitel společnosti Operátor ICT. 

Přestože je každá příspěvková organizace svým zaměřením specifická, všechny pořízení elektromobilů vnímají jako zásadní a přínosnou změnu, která jim pomůže zefektivnit péči o klienty či zaměstnance. 

"Budeme tím převážet klienty na vyšetření, protože automobil bude větší. Doufám, že se tam bude dobře nastupovat. Má to tu výhodu, že nebudeme mít problém s parkováním, protože elektromobil může zaparkovat všude. Předtím jsme s tím měli problém," řekla Eva Kalhousová, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové. 

"Samozřejmě ten přínos je v zásadě ekologický a v neposlední řadě i ekonomický, protože jejich provoz vyjde mnohem levněji," řekl Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy. 

"Občas, když potřebovali zavést velikou kamerovou lupu, tak si půjčovali dlouhý vůz, který máme nevyhovující. Takto si myslím, že to bude v každodenním využití pomocník k jejich práci," řekla Martina Malotová, ředitelka ZŠ pro žáky s poruchami zraku. 

Hlavním důvodem nákupu je snížení emisí pevných částic, oxidů dusíku z dopravy a snížení hlukové zátěže v městském prostředí. Tento záměr vychází z koncepce Smart Prague 2030, kterému se hlavní město zavázalo. 

"Hlavně je potřeba říci, že až 80 % znečištění ovzduší v hlavním městě způsobuje automobilová doprava. Proto je důležité se do budoucna soustředit na čistý vzduch prostřednictvím elektromobility," řekl Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy. 

Zbývajících 20 elektromobilů převezmou zástupci příspěvkových organizací v nejbližších třech měsících. Pražský Magistrát plánuje nakoupit postupně další vozy i v následujících letech. 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu