• Načítám...
>

Praha omezí spalování suchého rostlinného odpadu

  • 20. září 2023,
  • 9:58,
  • PRAHA,
  • Ondřej Švec

Praha zakáže spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Výjimkou bude pálení suchého dřeva a šišek při rozdělávání ohňů určených například k opékání špekáčků nebo při kulturních a společenských akcích, například čarodějnicích. Rozhodli o tom pražští zastupitelé. Cílem vyhlášky je zlepšit kvalitu ovzduší. Platit začne 15 dnů od schválení. Dokument je součástí klimatického plánu města, podle kterého chce metropole postupně snižovat emise.

Reklama

Hlavní město Praha se zaměří na omezení spalování suchého rostlinného materiálu. Jde o závaznou vyhlášku hlavního města, která určuje obyvatelům Prahy zákaz spalování suchého rostlinného odpadu. Povoleno tak bude pouze pálení suchého dřeva nebo šišek například na zahradách při grilování a opékání nebo při kulturních a společenských slavnostech. I to bude omezeno – pálit suché dřevo bude zakázáno v případě, kdy je v Praze vyhlášena smogová situace nebo když hydrometeorologové vydají varování před silným větrem. 

„Jde nám o zdraví lidí, aby nevznikala vysoká emisní zátěž při spalování tohoto suchého odpadu,“ vysvětluje náměstkyně primátora hlavního města Prahy Jana Komrsková (Piráti).

Naopak zákaz spalování se nebude vztahovat na pálení klestu či jiného rostlinného materiálu na lesních pozemcích při hospodaření v lesích, při řízeném pálení při mimořádných rostlinolékařských opatřeních nebo pálení rostlinného materiálu při řešení mimořádných krizových situací. Zákaz začne platit patnáct dnů od schválení, takže poměrně rychle a vztahuje se na celé území hlavního města Prahy. Při tvorbě vyhlášky se město odvolává na pokusy a měření Jihomoravského kraje z roku 2021, které potvrdily vysoké koncentrace škodlivých látek. Největší koncentrace tehdy odborníci zaznamenali při pálení suchého listí. 

„Je to návazné na akční plán ochrany ovzduší, zároveň je to navázané na zákon o odpadech. Jde o speciální vyhlášku pro hlavní město Praha. Je to obdobná vyhláška, jakou schvaluje asi deset procent obcí po celé republice,“ popisuje Jana Komrsková (Piráti), náměstkyně primátora hlavního města Prahy.

 Strategie města vychází ze schváleného klimatického plánu do roku 2030, podle kterého chce Praha snížit emise skleníkových plynů o 45 procent do roku 2030 a o 100 procent do roku 2050. 

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu