Začínají opravy silnic u Barrandovského mostu

  • 11. července 2018,
  • 16:06,
  • PRAHA,
  • Lenka Castillo

Technická správa komunikací chystá v Praze na letní měsíce rekonstrukci řady důležitých dopravních tepen. Oprava se nevyhne ani komunikaci K Barrandovu, jak u nájezdu na Pražský okruh, tak před Barrandovským mostem. Některé opravy budou dokončeny během prázdnin, ostatní zásadněji ovlivní dopravu s přesahem do roku 2019.

Reklama

Během července a srpna se rozběhnou stavební práce na několika dalších místech v Praze mimo již těch započatých. Konkrétně od srpna do července příštího roku budou probíhat 2 etapy oprav mostu, který je součástí komunikace ulice K Barrandovu. 

"Bude se zde opravovat nejen povrch, který omezí dopravu, ale proběhne celková sanace celého mostu, poté již bez dopravního omezení, která bude probíhat na spodní stavbě a bude probíhat až do roku 2019," řekla Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy.

Další oprava začne 16. července a bude trvat až do 18. října. Opravovat se bude komunikace K Barrandovu od ulice K Holyni po Pražský okruh. TSK zde chce kompletně vyměnit povrch vozovky.

"Tato komunikace se bude opravovat po částech, bude tam zachována maximální možná průjezdnost, tzn. nejprve budeme opravovat směr z centra, poté směr do centra," řekla Barbora Lišková.

Jedná se o souvislou údržbu, kdy součástí bude i oprava dopravního značení svislého a vodorovného. Dva prázdninové víkendy se bude opravovat nájezdová rampa na Barrandovský most, tedy od ulice K Barrandovu. V průběhu rekonstrukce bude uzavřený 1 jízdní pruh.

"Jeden víkend bude 28. a 29. července a druhý víkend bude 4. a 5. srpna," řekla Barbora Lišková. 

Rekonstrukce tohoto úseku je plánovaná záměrně na víkendy. Jedná se totiž o rampu, která je velmi vytížená. 

"Upozorňujeme řidiče a snažíme se na ně apelovat, aby si zvolili dostatečnou časovou rezervu, protože zde mohou nastat komplikace a zdržení," řekla Barbora Lišková. 

Všechny tyto 3 rekonstrukce nicméně dopravu ovlivní zásadně, jedná se totiž o hlavní tahy. Podle TSK je vše koordinováno tak, aby dopad na dopravu byl co nejmenší.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Laboratoře PVK

Více PR článků
Zavřít reklamu