Jízdu načerno prodraží mnohatisícové penále

  • 12. října 2018,
  • 19:17,
  • PRAHA,
  • David Wilczek

Byla nezletilá, neměla peníze a jezdila do školy bez platného jízdního dokladu. Za jízdu načerno dostala od pražských revizorů několik pokut. Když Marie Zdeňková oslavila 18 let, byly jí doručeny exekuce. To, že rodiče za ní pokuty neplatili, neměla vůbec tušení. Podle pražského Dopravního podniku je vymáhání peněz po zákonných zástupcích nezákonné. Marie se tak dostala do velmi tíživé situace a už několik let neví, jak se z bludného kruhu dostat ven.

Reklama

Marie Zdeňková už několik let zápasí s exekucemi, které jsou za nezaplacené pokuty za jízdu načerno z období, kdy byla nezletilá. Vyrůstala totiž sama s otcem, který neměl dost financí, aby jí dal na stravné a jízdné. 

"Takže jsem si raději koupila ve škole něco k jídlu, než abych si zaplatila cestu do školy. A když jsem přišla se třetí pokutou, tak mě seřezal a potom jsem se bála přijít s dalšími pokutami," řekla Marie Zdeňková. 

Exekuce se vyšplhají do výše 300 tisíc korun. Navíc slečna Marie byla po škole bez příjmu a tudíž neměla z čeho dlužnou částku splácet. Začal se tak rozjíždět začarovaný kruh, ze kterého se jí nedaří vymanit ani po 7,5 letech. 

"Z první práce jsem si na to nemohla vydělat, abych to platila, abych existovala jako člověk," řekla Marie Zdeňková.

V těchto případech dochází k absurdní situaci. Dítě, které není právě zodpovědné, přesto nese následky svého jednání, nikoliv rodiče, kteří za něj zodpovídají.

"DP postupuje v případě nezletilců dle občanského zákoníku, který stanovuje, že nezletilec je způsobilý k právním jednáním. Je tedy na zodpovědnosti rodičů, zda tu pohledávku za dítě uhradí. Zákon řeší právní odpovědnost nezletilých a neřeší kontroverzní postavení nezletilých, jako nevýdělečného subjektu," řekla Aneta Řehková, tiskový mluvčí DP hl. m. Prahy.

Pokud se dostanete do podobné situace, máte 2 možnosti. V prvním případě můžete využít žalobu pro zmatečnost. Ta je uplatnitelná do 3 let od soudního rozhodnutí exekuce. Nebo podat stížnost k Ústavnímu soudu.

"V podstatě brojit proti tomu, že v době, kdy byl nezletilý, rodiče nevykonávali řádně svá práva a z toho důvodu vznikla tato platební povinnost. Ten Ústavní soud samozřejmě zohledňuje i otázku nákladů řízení, spojení věcí," řekl Michal Janík, advokát.

V případě slečny Marie tak stačilo po obdržení exekucí podat stížnost k Ústavnímu soudu s odvoláním na zanedbání rodičovské péče. V minulosti tento soud totiž už rozhodl ve prospěch žalovaného a zbavil ho všech závazků. Vzhledem k tomu, že Marie má nízký příjem a penále na exekucích neustále narůstají, jsou její vyhlídky na splacení dlužné částky velmi malé. Poslední šancí je tedy podat insolvenční návrh, neboli vyhlásit osobní bankrot. Ten automaticky pozastavuje exekuce, respektive zastaví narůstání penále.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu