Poříční útvar bude mít novou základnu na Vltavě

  • 12. února 2019,
  • 0:53,
  • PRAHA,
  • Jan Varga

Pražská říční policie bude mít nové zázemí. Na Císařské louce bude umístěno nové stanoviště s veškerou vybaveností i pro potápěče. Nové zázemí tak nahradí starý ponton z roku 1948, jehož opravy by byly příliš drahé. Sloužit by měl poříčnímu útvaru už v květnu letošního roku.

Reklama

Útvar poříční policie se už může těšit na nové zázemí. Město totiž vymění stanoviště na Vltavě za nové. To by mělo nabídnout veškerou potřebnou vybavenost, a to i pro potápěče. 

"Na Císařské louce bude vyměněn historický ponton z roku 1948, který už se nevyplatilo dále rekonstruovat, kde bude stanoviště toho útvaru poříční policie. Ponton bude někdy v jarních měsících instalován s veškerým zázemím i pro potápěče a podobně," řekl Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy. 

Mobilní základna poříčního policejního útvaru, který spadá pod Městskou policii, by měla na místě stát už v květnu letošního roku.

"My jsme realizovali veřejnou zakázku. Ta byla úspěšně ukončena, podepsali jsme smlouvu a čekáme na dodávku mobilního plovoucího zařízení, tedy základny pro náš poříční útvar," řekl Eduard Šuster, ředitel MP hl. m. Prahy. 

Poříční útvar dbá nad zhruba 28 říčními kilometry. Převážně se soustředí na Vltavu, řeší ale události na všech tocích, které Prahou protékají. V útvaru slouží 22 členů. 

"Velmi úzce spolupracují s Policií ČR, která má rovněž poříční oddělení. Dále ta spolupráce je velmi úzká se Státní plavební správou a dalšími organizacemi, které působí na vodě," řekl Eduard Šuster. 

Původní poříční útvar vznikl v roce 2003. Roku 2007 se osamostatnil a za tu dobu se jeho členům podařilo bezprostředně zachránit 17 tonoucích lidí. Ve stovkách dalších případech pak asistoval nebo pomáhal např. turistům v nouzi.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy PRAHA


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu