Duchovní se za nás modlí

Současná situace komplikuje život i věřícím. Mše duchovní sice slouží, ale lidé je mohou sledovat pouze prostřednictvím televizního přenosu . Mimo čas bohoslužeb přesto zůstává řada kostelů otevřena pro jednotlivce, kteří potřebují duchovní podporu.

Reklama

Basilika nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi je jedním z nejdůležitějších poutních míst. Chrání totiž ve svých zdech Palladium země české, prastarý reliéf svou hodnotou srovnatelný s korunovačními klenoty, který dostala sv. Ludmila při křtu od sv. Metoděje, aby ochraňoval její národ. Kdo v něj věří, tak ví, že má tuhle moc už více jak jedno tisíciletí.

"Palladium vstoupilo do dějin a vlastně nás provází od počátk našeho státu v historické fázi, je to velký dar", říká Díominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český.

Snad tedy vyslyší prosby duchovních, kteří v den slavnosti sv. Josefa ve staroboleslavské Basilice sloužili mši a to nejen pro své věřící, kteří vše bohužel museli sledovat jen zdálky pomocí televizního vysílání.

"Sv. Josef je také patronem českého národa, takže ty naše modlitby za český národ se tady prostě spojily", říká opatrovník, čili kustod Palladia země české Libor Bulín, probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.

Církev respektuje veškerá současná nařízení, ale duchovní jsou lidem k dispozici

"To vždycky tak v dějinách církve bylo, pokud zavzpomínám například na Kolín, tak při jedné morové ráně tam celý kapucínský konvent vymřel při ošetřování nemocných," vysvětluje Libor Bulín.

Česká republika zrovna nepatří mezi země, kde by velká část populace žila ve víře. Přesto jsou u nás na rozdíl od jiných zemí, které se prezentují jako mnohem křesťanštější, kostely v čase mimo bohoslužby otevřené.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu