Problematiku myslivců řeší Senát

V Malých Hrašticích na Příbramsku se sešli myslivci k neformální debatě s předsedou senátní Komise voda – sucho Jiřím Burianem.

Reklama

Myslivci v Malých Hrašticích debatovali v rámci neformální debaty s Jiřím Burianem, předsedou senátní Komise voda – sucho. Hovořili například o jednom z největších problémů, který je trápí, a to o zodpovědnosti myslivců za škody způsobené zvěří na zemědělských pozemcích.

"Myslivci nemohou ovlivnit skladbu pícnin a ani velikost hektarů. A proto je pak obtížné zvěř odlovit. Hlavní problém je to, že jsou dnes velké osevní plochy kukuřice a řepky. V tom přežívá jak zvěř spárkatá, tak zvěř černá, která je dnes přemnožená. Samozřejmě, že se udělají opatření, která by měla usnadnit lov zvěře," konstatoval Jan Kundrlík, hospodář Mysliveckého spolku Sedlčany.

Podle zástupců myslivců by bylo dobré tento problém také ošetřit legislativně. K tomu se přiklání i senátor Jiří Burian. Pomoci by tak mohla právě připravovaná novela zákona o myslivosti.

"Byl bych velice rád, kdyby novela mysliveckého zákona byla jakýmsi konsensem pro všechny zúčastněné subjekty. To je záležitost vlastníků pozemků, uživatelů pozemků, kterými jsou většinou zemědělské společnosti a také různých uskupení, které využívají území, jako jsou například myslivecká sdružení," uvedl Jiří Burian, senátor.

Podle senátora Jiřího Buriana není možné, aby byl tento zákon pouze jednostranný. Vycházet by měl také z připomínek samotných myslivců.

"Myslivci mají velké připomínky k velikosti honební čili jak velké budou honitby. Další obavy jsou v záležitosti vlastníků pozemků a jejich chování se k nim.  Stejně jako zemědělské společnosti a jejich chování v krajině a v přírodě," popsal Jiří Burian, senátor.

Dalším tématem tohoto setkání byla také takzvaná evropská zbraňová směrnice, která bude v EU regulovat podmínky vlastnictví zbraní. Podle slov senátora Jiřího Buriana je tedy potřeba zákon, který v České republice právo vlastnit zbraň zachová.

Senátoři proto připravili ústavní změnu, kterou se bude v nejbližší době zabývat vláda.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu