• Načítám...
>

Další část silnice I/2 prochází rekonstrukcí

.

Reklama

Na další části silnice I/2 probíhají stavební práce. Tentokrát se jedná o úsek Malín-Nové Dvory, který mimo komunikace zahrnuje i dva mosty.

"Jedná se o opravu silnice I/2 od Malínské křižovatky směr na východ, v tuto chvíli opravujeme povrch. Ten bychom měli dokončit do 30.11. letošního roku, to znamená zhruba do nějakých 3 - 4 týdnů by mělo být hotovo pro letošní rok a v příštím roce nás tam čekají ještě mosty. Budeme stavět mostní provizorium tak, aby nějakým způsobem nebyla ovlivněna plynulost dopravy, ale příští stavební sezónu se budeme poměrně intenzivně a náročně věnovat mostům," řekl Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.

V rámci opravy zmíněného úseku na silnici I/2 se pracuje také na mostě přes říčku Vrchlici. Tady se zatím jezdí obousměrně přes stávající most a probíhá výstavba provizorní komunikace s mostním provizoriem, které již vodoteč překlenuje. Mostní provizorium bude umožňovat nejen obousměrný provoz, ale bude také pochozí pro pěší a cyklisty. V předchozích dnech probíhala na provizorní silnici pokládka asfaltových konstrukčních vrstev. Následovat bude kolaudace celé provizorní komunikace, aby na ní mohl být následně převeden provoz. To umožní zahájit kompletní demolici starého mostu. Demolice a následná výstavba mostu nového bude probíhat i v průběhu zimního období realizací těch technologií, u nichž to aktuální klimatické podmínky dovolí. 

"Mosty jsou vždy jedním z nejzranitelnějších míst celé té silniční infrastruktury, protože v okamžiku, kdy dojde na mostě k problému, tak se zpravidla velmi obtížně hledá objízdná trasa. Proto právě dlouhodobá a kvalitní údržba mostu je také předpokladem k tomu, aby pohyb na celé infrastruktuře byl co nejjednodušší," řekl Martin Kupka, ministr dopravy.

Jenom na území hlavního města a ve Středočeském kraji v současné době probíhají práce na několika mostech. Práce před několika dny skončily také na nejvytíženějším mostě v metropoli. Sem se stavební stroje vrátí opět na jaře.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu