Poslům špatných zpráv lidé neradi věří

Středočeská krajina vysychá. A to dlouhodobě bez ohledu na množství srážek, které spadne. Voda odteče chvilku poté, co naprší. A náprava nepřichází. Málokdo totiž věří, že máme skutečně velký problém. Vedení Středočeského kraje ho ale začíná vážně analyzovat.

Reklama

Žijeme v extrémech, v obdobích parna a sucha, které střídá čas božího dopuštění s přívalovými dešti, kroupami a vichřicí. Z krajiny mizí voda, prosychají aleje stromů, plodiny na polích, ale my stále máme co pít, v čem si vyprat, čím si napustit bazén či vanu, můžeme si umýt auto, zalít zahradu, pohánět a chladit elektrárny. A když občas zaprší, říkáme si, že zase nebude tak zle. A máme problém. Jak přesvědčit lidi, že je nejvyšší čas něco dělat? 

"Na rozdíl od povodně, která přijde hmatatelná, vidíte ji, vidíte její zkázu, co dokáže způsobit za škody nejen na majetku, ale i na lidských životech, tak to si dokáže představit každý. Ale sucho je mnohdy i výrazně horší, ale není to pocitově vidět. To je přesně ten problém, jak přesvědčit někoho o tom, že je nutné začít realizovat opatření, která by tomuto měla zabránit, když to ta společnost tak přímo nevnímá," řekl Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy. 

Vize, že jednou otočíme kohoutkem a voda nepoteče, je nám prý na hony vzdálená. Přes to je potřeba s ní včas pracovat.

"Já jsem inicioval orgán hejtmanky a rady kraje, kde jsme vytvořili komisi k suchu. Ta už má za sebou první zasedání. Zřídili jsme ji proto, že chceme hlavně zmapovat zásoby pitné vody v jednotlivých regionech. Jsou tam zahrnuti představitelé hlavních vodárenských společností, Povodí Labe, Povodí Vltavy," řekl Miloš Petera, náměstek hejtmanky Středočeského kraje.

"Účelem této komise je, aby v úrovni jednotlivých regionů Středočeského kraje zmapovala tu situaci a navrhovala opatření, která by měla vést k zadržení vody v krajině a k tomu, aby zajistila dostatek pitné vody pro zásobování obyvatel," řekl Petr Kubala. 

"A jak se to dá udělat? To se nějak předělají vodárenské soustavy?" 

"Bude to samozřejmě výstupem činnosti té komise. Může dojít k napojování nových obcí, nebo obcí, kde nejsou veřejné vodovody a kanalizace tak napojeny na ty vodovody. To je první předpoklad. Druhá věc je tzv. propojování vodárenských soustav včetně propojování vodohospodářských soustav," řekl Petr Kubala. 

Takový projekt by mohl pomoci např. Rakovnicku, ale jen v případě, že všem zúčastněným dojde, jak vážný je sucho problém a jak nepodstatné se ve srovnání s ním jeví naše současné handrkování o pozemky. 

"Tam v podstatě připravujeme řešení celé této lokality tím, že se tam teď dělá příprava budování 2 menších vodních nádrží a současně připravujeme převod vody z Povodí Ohře, z Nechranic, právě do tohoto povodí tak, aby potom byly zabezpečeny nejen ty minimální zůstatkové průtoky, ale i různé nakládání s těmi vodami, aby se dala používat třeba i pro závlahy, je tam spousta chmelnic. Aby to byl dostatečný průtok pro vypouštění vyčištěných odpadních vod, neklesaly hladiny podzemních vod a podobně. Takže jsou to řešení, která jsou už v současné době v běhu a jejich realizace je samozřejmě všude závislá na projednání a zejména na vypořádání majetku právních vztahů. To je ten největší problém," řekl Petr Kubala.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Laboratoře PVK

Více PR článků
Zavřít reklamu