Komunální volby se v kraji neuskuteční v 5 obcích

Letošní komunální volby byly vyhlášeny na 5. a 6. října. A jen ve Středočeském kraji se to týká 1 139 obcí a měst. Přesto je už dnes jasné, že někde volby neproběhnou. Proč, a co se bude dít dál, to už zjišťoval kolega Milan Řepka.

Reklama

Letošní volby do městských a obecních zastupitelstev se podle Českého statistického úřadu nebudou ve Středočeském kraji konat v 5 obcích. Jediným společným důvodem je to, že se do voleb nepřihlásil žádný kandidát.

"Krajský úřad Středočeského kraje je metodickým a kontrolním orgánem, není registračním úřadem, tzn. nepřijímá a neregistruje kandidátní listiny," řekla Nicol Lenertová, tisková mluvčí Středočeského kraje.

"V případě, že se nekonají volby, tak se zjistí podle výsledků, které jsou vyhlášené ve sbírce zákonů státní volební komisí. Letos to bude přibližně 9. října. Do 30 dnů od vyhlášení voleb ministr vnitra vyhlásí dodatečné volby. V tomto případě, pokud 9. října to bude opravdu zapsáno ve sbírce zákonů, vychází to do 8. listopadu. Ministr vnitra tedy vyhlásí tyto dodatečné volby, které se musí konat do 90 dnů. Vychází to tak, že by třeba do ledna 2019 mohly být volby do obecních zastupitelstev v těch obcích, kde ty volby neproběhly," řekl Ondřej Krátoška, tiskový mluvčí MV ČR. 

V případě, že se v dané lokalitě volby do zastupitelstva města či obce nemohou konat, ministr vnitra ustanoví v dané lokalitě správce.

"Když 5. října, což je první den voleb, zanikne mandát zastupitelů dané obce, v té chvíli tam není žádné vedení obce. V následujícím dni tedy může být jmenován správce obce, který se o tu obec stará. Je to samozřejmě částečně omezené tím, že nemá stejné funkce jako třeba starosta," řekl Ondřej Krátoška. 

Jednou z 5 obcí Středočeského kraje, kde se letos komunální volby neuskuteční, jsou Litichovice v okrese Benešov. Tady je registrováno 63 voličů. 

"Pro obec to bezesporu znamená problém, protože obec dostane delegovaného správce z ministerstva, který má omezené kompetence. Může zajišťovat základní fungování obce ve smyslu zajištění veřejného osvětlení, služeb, ovšem velice to brzdí rozvoj obce," řekl Tomáš Heřmánek, zástupce tajemníka MÚ Benešov. 

Pro volby do městských a obecních zastupitelstev je důležité si také uvědomit to, že pokud v těchto lokalitách nebude nikdo kandidovat, dojde k omezení výkonu místní samosprávy a volby se zde budou cyklicky opakovat až do doby, než někdo kandidovat bude a bude zvolen.

Reklama

Mohlo by Vás zajímat


Nejnovější zprávy Středočeský kraj


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu